شنبه ۱۳ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۴۲
ضرايب تشخيص علی الراس مالیات تا 94

ضرايب تشخيص علی الراس درآمد مشمول ماليات عملكرد از سال 82 تا 94

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 1122
 
 
ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات عملكرد
سال  
1382 دریافت
1383 دریافت
1384 دریافت
1385 دریافت
1386 دریافت
1387 دریافت
1388 دریافت
1389 دریافت
1390 دریافت
1391 دریافت
1392 دریافت
1393 دریافت
1394 دریافت