شنبه ۲۰ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۳۴
ماده 72 قانون تامین اجتماعی

ميزان مستمري ماهانه از كار افتادگي كلي ناشي از كار عبارتست از .....

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 1137
 
ميزان مستمري ماهانه از كار افتادگي كلي ناشي از كار عبارتست از :

يك سي و پنجم مزد يا حقوق متوسط بيمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بيمه مشروط بر اينكه اين مبلغ از پنجاه درصد مزد يا حقوق متوسط ماهانه او كمتر و از صد در صد آن بيشتر نباشد .

در مورد بيمه شدگاني كه داراي همسر بوده يا فرزند يا پدر يا مادر تحت تكفل داشته باشند و مستمري استحقاقي آنها از شصت درصد مزد يا حقوق متوسط آنها كمتر باشد علاوه بر آن معادل ده درصد مستمري استحقاقي بعنوان كمك مشروط بر آنكه جمع مستمري و كمك از 60% تجاوز نكند پرداخت خواهد شد .