شنبه ۲۰ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۳۶
ماده 77 قانون تامین اجتماعی

ميزان مستمري بازنشستگي عبارت است از........

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 1139
 
ميزان مستمري بازنشستگي عبارت است از يك سي و پنجم متوسط مزد يا حقوق بيمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بيمه مشروط بر آنكه از صد درصد متوسط مزد يا حقوق تجاوز ننمايد .

 تبصره- متوسط مزد يا حقوق براي محاسبه مستمري بازنشستگي عبارتست از مجموع مزد يا حقوق بيمه شده كه براساس آن حق بيمه پرداخت گرديده ظرف آخرين دو سال پرداخت حق بيمه تقسيم بر بيست و چهار .