شنبه ۲۰ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۳۷
ماده 80 قانون تامین اجتماعی

بازماندگان واجد شرايط بيمه شده متوفي در يكي از حالات زير مستمري بازماندگان دريافت خواهند داشت :

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 1141
 
بازماندگان واجد شرايط بيمه شده متوفي در يكي از حالات زير مستمري بازماندگان دريافت خواهند داشت :

 1- در صورت فوت بيمه شده بازنشسته .
 2- در صورت فوت بيمه شده از كار افتاده كلي مستمري بگير .
 3- در صورت فوت بيمه شده‌اي كه در ده سال آخر حيات خود حداقل حق بيمه يكسال كار را در آخرين سال حيات پرداخته باشد .
 4- در مواردي كه بيمه شده بر اثر حادثه ناشي از كار يا بيماريهاي حرفه‌اي فوت نمايد .