شنبه ۲۰ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۳۸
ماده 84 قانون تامین اجتماعی

هرگاه بيمه شده فوت كند هزينه كفن و دفن او از طرف سازمان تامين خدمات درماني پرداخت خواهد شد .

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 1144
 
هرگاه بيمه شده فوت كند هزينه كفن و دفن او از طرف سازمان تامين خدمات درماني پرداخت خواهد شد .