دوشنبه ۲۲ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۵۹
ماده 26 قانون تجارت

در ورقه سهم نكات زير بايد قيد شود:

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 1147
 
در ورقه سهم نكات زير بايد قيد شود:

1 - نام شركت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شركت‌ها.
2 - مبلغ سرمايه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن.
3 - تعيين نوع سهم.
4 - مبلغ اسمي سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و به اعداد.
5 - تعداد سهامي كه هر ورقه نماينده آن است.