سه شنبه ۲۳ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۱۰
ماده 140 قانون تجارت

هيأت مديره مكلف است هر سال يك بيستم ( 5 درصد ) از سود خالص شركت را به عنوان اندوخته قانوني موضوع نمايد

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 1157
 
هيأت مديره مكلف است هر سال يك بيستم ( 5 درصد ) از سود خالص شركت را به عنوان اندوخته قانوني موضوع نمايد.

همين كه اندوخته قانوني‌به يك دهم سرمايه شركت رسيد موضوع كردن آن اختياري است و در صورتي كه سرمايه شركت افزايش يابد كسر يك بيستم مذكور ادامه خواهد يافت‌تا وقتي كه اندوخته قانوني به يك دهم سرمايه بالغ گردد.