شنبه ۱ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۲۶

لازم الاتباع بودن کلیه بخشنامه ها، دستورالعمل ها و رویه های اجرایی که توسط سازمان امور مالیاتی مقرر میشود ، برای کلیه واحدهای تابعه سازمان ، ماموران مالیاتی و مودیان

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 1195
 
ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم
آیین نامه اجرایی مورخ 1382/10/24

ماده54 آیین نامه -

 در اجراي بند الف ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و به استناد ماده 219 “ قانون ” کليه بخشنامه ها ،دستور العملها، و رويه هاي اجرايي که توسط ” سازمان ” جهت اجراي “ قانون ” مقرر مي شودبراي کليه واحدهاي تابعه “سازمان”،مأموران مالياتي، ومؤديان لازم الاتباع است .