جمعه ۱۰ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۱۰

تصویب نامه هیات وزیران در خصوص آیین نامه محاسبه و پرداخت حقوق بازنشستگی کارکنان دستگاههای اجرایی مشمول قانون تامین اجتماعی که قبل از 17 تیر 1393 از اضافه کار آنان کسور بازنشستگی کسر و به حسای صندوق تامین اجتماعی واریز شده است

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 1240
 
تصویب نامه هیات وزیران در خصوص آیین نامه محاسبه و پرداخت حقوق بازنشستگی کارکنان دستگاههای اجرایی مشمول قانون تامین اجتماعی که قبل از 17 تیر 1393 از اضافه کار آنان کسور بازنشستگی کسر و به حسای صندوق تامین اجتماعی واریز شده است
 
تصويبنامه هيات وزيران درخصوص آيين_نامه اجرايي قسمت دوم ماده 59 #قانون_برنامه_پنجساله_پنجم #توسعه #جمهوري_اسلامي_ايران

این مقرره در جلسه مورخ 1395/10/01 هیئت وزیران تصویب و با شماره 122290مورخ 1395/10/05از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

برابر این آیین نامه، حقوق بازنشستگی کارکنان دستگاه های اجرایی مشمول قانون تأمین اجتماعی که قبل از 1393/4/17 از اضافه کار آنان کسور بازنشستگی کسر و به حساب صندوق تأمین اجتماعی واریز شده است، محاسبه و پرداخت می شود.

مستند قانونی آیین نامه اجرایی فوق:

از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1390 - 1394) [ مصوب مجلس شوراي اسلامي (1389/10/15)  |  مجمع تشخيص مصلحت نظام (1389/10/25) ] :

ماده ۵۹ ـ آن دسته از كاركنان دستگاه ها كه مشمول قانون تأمين اجتماعي مي‌باشند از هر جهت از جمله شرايط بازنشستگي و ساير مزايا نيز تابع قانون مذكور و اصلاحات آن مي‌شوند. 
كساني كه تا قبل از اجراي قانون مديريت خدمات كشوري (۱/ ۱ /۱۳۸۸) از فوق‌العاده اضافه‌كار آنان كسور بازنشستگي كسر شده است، متناسب با مبلغ كسرشده، در پاداش پايان‌خدمت و حقوق بازنشستگي آنان محاسبه مي‌گردد. در دستگاه هايي كه در آنها طرح طبقه‌بندي مشاغل كارگري در اجراي ماده (۱۲۴) قانون مديريت خدمات كشوري اجراء شده‌است، كاركنان مشمول قانون كار فقط از مزاياي قانون كار استفاده مي‌نمايند.