چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۰۰

حق دسترسي به سامانه معاملات به عنوان يکي از مصاديق خدمات معاملات و تسويه اوراق بهادار و کالا در بورس ­ها و بازارهاي خارج از بورس موضوع بند(11) ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 1257
 
 
                        
نوع:بخشنامه

مواد مرتبط با ارزش افزوده: 12 
شماره: 69-95-200
تاريخ: 07-10-1395
بخشنامه
  69 95 قانون ماليات بر ارزش افزوده الف
 
 
مخاطبين/ذينفعان رئيس محترم امور مالياتي شهر و استان تهران
مديران کل محترم ماليات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدير کل محترم امور مالياتي مؤديان بزرگ
مديران کل محترم امور مالياتي استان­ها
مديرکل محترم وصول و اجراء شهر تهران
موضوع الحاق يک بندبه بخشنامه 17/95/200 مورخ 10/03/1395
با عنايت به نامه شماره 12568/122 مورخ 13/07/1395 سازمان بورس و اوراق بهادار و بررسي­ هاي صورت گرفته؛حق دسترسي به سامانه معاملات به عنوان يکي از مصاديق خدمات معاملات و تسويه اوراق بهادار و کالا در بورس ­ها و بازارهاي  خارج از بورس موضوع بند(11) ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده مي باشد.
سيدکامل تقوي نژاد
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور
دامنه کاربرد:1-داخلي:* 2-خارجي:* مرجع پاسخگويي: دفتر فني و اعتراضات مؤديان ماليات بر ارزش افزوده تلفن: 88805106-021
بخشنامه­ هاي منسوخ: - تاريخ اجرا: 16/11/1391 مرجع ناظر: دادستاني انتظامي مالياتي نحوه ابلاغ:فيزيکي-الکترونيکي
         
 
 
 

دانلود و ذخيره پيوستهاي مربوط به سند يافت شده