جمعه ۲۷ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۴۹

احکام مالیاتی بودجه سال 1396

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 1290
 
 
احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1396 کل کشور که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده در ادامه خواهد آمد .

1)بند "دال" تبصره 1 راجع به موضوع مالیات نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت

2) بند "ه" و "واو" و "ز" تبصره 5 راجع به وظایف دولت در اسناد خزانه اسلامی

3) بند های "الف" - "ب" - "ج" - "د" "-" و "- "ز"- "ط" و "ی" تبصره 6 راجع به معافیت حقوق و ارزش افزوده 

4) بندهای "و" - "د" تبصره 7 راجع به روابط سازمان امور مالیاتی و وزارت صنعت 

5) تبصره 10 راجع به بیمه

6) بند "ب" تبصره 15 راجع به نقل و انتقال اموال توانیر

7) بند "ج" تبصره 18 راجع به نحوه بررسی و اخذ مالیات توسط سازمان امور مالیاتی  

8) تبصره 23 راجع به تعلق احکام این قانون به سال 1396