دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۰۷:۴۵
تبصره 2 ماده 210 قانون مالیاتها

مالیات ابرازی مودی ،قطعی تلقی میشود

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 1314
 
تبصره 2  ماده 210 قانون مالیاتها :

 آن قسمت از مالیات مورد قبول مودی مذکور دراظهارنامه یا ترازنامة تسلیمی به عنوان مالیات قطعی تلقی می‌شود و از طریق عملیات اجرایی قابل وصول است‌.