چهارشنبه ۶ دی ۱۳۹۶ ساعت ۲۳:۵۹

تاکید بر غیر مشمول بودن حق الزحمه ترخیص کاران رسمی از کسر حق بیمه توسط مدیر کل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 1335