يکشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۰۶
شماره:118/93/200 تاریخ: 20/10/1393

صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص معافیت درآمدهای حاصل از فروش و اجاره املاک و درآمد تسعیر ارز موسسات خیریه و عام المنفعه ( 12 خرداد 93 )

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 1342
 
www.malionline.ir
 
شماره:118/93/200
تاریخ: 20/10/1393
پیوست:

ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص برخی از درآمدهای موسسات خیریه و عام المنفعه
 
بدینوسیله نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 4-201 مورخ 12/3/1393(تصویر پیوست) در ارتباط با شمول معافیت نسبت به منافع برخی از کمک های نقدی و غیرنقدی موسسات خیریه و عام المنفعه از جمله سود تسعیر ارز، درآمد اجاره املاک و... بشرح زیر ابلاغ می­گردد:
 
دریافتی­های نقدی و غیرنقدی موسسات خیریه و عام المنفعه خواه در شرایط افزایش و کاهش قیمت (در مورد ارز یا تسعیر آن) و خواه بصورت عین مال و یا بهای مکتسبه آن از طریق فروش و همچنین مال الاجاره دریافتی در مورد واگذاری به اجاره چنانچه صرف امور معنونه در قانون شود با رعایت سایر قیود و تطبیق با شرایط قانونی، مشمول مالیات نخواهد بود.
 
 توضیح آنکه انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل (و سایر حقوق مربوط به املاک حسب مورد) و نقل و انتقال خودرو به ترتیب برابر فصل اول باب سوم قانون مالیات های مستقیم و ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول مالیات نقل و انتقال مقرر خواهند بود.
 
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور