چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۲۳:۳۷

در اختیار قرار دادن گزارش اجرای قرار به مودی ( بخشنامه سال 83 رئیس سازمان امور مالیاتی )

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 1359
 
www.malionline.ir
شماره:19410/3758/211
تاریخ:07/11/1383
پیوست:
 
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان 
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان 
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر 
دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر 
سازمان حسابرسی
دانشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی ایران
پژوهشکده امور اقتصادی
 
نظر به اینکه اطلاع مودی مالیاتی از مفاد گزارش اجرای قرار قبل از حضور در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی ار حیث تنظیم لایحه دفاعیه و نیل به واقعیت امر و کمک به تحقق اصل عدالت مالیاتی و نهایتاصدور رأی موجه و منطبق با مقررات موثر می باشد بنابراین با توجه به مقررات ماده 237و آئین نامه اجرایی ماده 219اصلاحی قانون مالیات های مستقیم بالاخص ماده 35آن، در صورت درخواست مودی لازم است اداره امور مالیاتی یا هیأت حل اختلاف مالیاتی حسب مورد رونوشت یا تصویر گزارش اجرای قرار را در اختیار مودی متقاضی قرار دهد.
 
حیدری کرد زنگنه