دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۲۰
علی رغم تایید معافیت توسط شورای عالی مالیاتی و اعضای 251 مکرر

دیوان عدالت اداری : فروش آب کشاورزی هم از دادن مالیات مستثنی نمی باشد

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 1378
 
ابطال مصوبه شماره 1004/4/30-7/10/1373 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و رأی شماره 97019/17-22/5/1396 هیأت 3 نفره موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم راجع به معافیت مالیاتی فروش آب کشاورزی
رای دیوان عدالت راجع به عدم معافیت مالیاتی فروش آب کشاورزی :