چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰۷:۳۵
در اجرای تبصره ماده ۱۵۷ ق.م.م.

دستورالعمل 200/97/22 مورخ 97/8/19 دررابطه با نحوه برسی و رسیدگی به پرونده های مالیاتی دارندگان کارت بازرگانی و پیله وری اعلام شد.

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 1385