چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰۷:۲۹
سازمان امور مالیاتی : معاون فنی و حقوقی آقای محمد قاسم پناهی

غیر اتکا بودن برگ تشخیص های صادره راجع به درآمدهای کتمان شده که فاقد اسناد و مدارک مثبته بوده و احراز صحت ارقام آن توسط ممیز انجام نشده باشد

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 1388
 
بحکم بخشنامه ۲۱۰/۵۵۴۰/ص مورخه ۸۸/۰۶/۰۲ درصورتیکه از صورتهای مالی وگزارشات غیرواقع مالیات مطالبه وبرگ تشخیص صادرگردد غیرقابل اتکا واز حکم درآمد کتمان شده خارج خواهد بود

جوابیه سازمان امور مالیاتی به دیوان محاسبات راجع به غیر قابل اتکا بودن مطالبه مالیات از مودی بدون رسیدگی و احراز صحت ارقام کتمان درآمد :