پنجشنبه ۸ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۹
بخشنامه مالیاتی مورخ ۱۹/ ۸/ ۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص،

رسیدگی های مالیاتی و بخشودگی جرایم انجمن های علمی

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 1390
 
با توجه به ماهیت فعالیت انجمن های علمی لازم است ترتیبی اخذ گردد تا در خصوص بخشودگی جرایم موضوع ماده 168 قانون مالیات های مستقیم حد اکثر مساعدت قانونی انجام پذیرد.