پنجشنبه ۸ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۱۱
قابل توجه واحدهای مالیاتی ،بخشنامه مورخ ۱۱/ ۴/ ۹۶ سازمان امور مالیاتی در خصوص:

شرایط شش گانه پذیرش برگه نمایندگی قانونی مالیاتی جهت مشاوران رسمی مالیاتی

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 1391