پنجشنبه ۸ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۱۵
بخشنامه مالیاتی مورخ ۱۴/ ۸/ ۹۷ سازمان امور مالیاتی منضم به نظریه مورخ ۲۱/ ۷/ ۹۷ معاون حقوقی ... دیوان عدالت اداری در خصوص

تاریخ اثر آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر پرونده های مطرح در مراحل حسابرسی ، تشخیص و دادرسی مالیاتی

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 1393