يکشنبه ۴ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۵۵
بخشنامه_مالیاتی شماره ۴۰/ ۹۷/ ۲۶۰ مورخ ۲۰/ ۳/ ۹۷ معاون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص

استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده منحصراً به حساب بانکی مودیان

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 1396