يکشنبه ۴ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
بخشنامه_مالیاتی شماره ۳۲۹۳۸ مورخ ۲۴/ ۸/ ۹۵

الگوی مصرف مسکن دارای بیش از سه واحد استیجاری موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم ابلاغ گردید

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 1397