جمعه ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۲۶
اظهارنظردفترفنی وحسابرسی مالیاتی

اجرای تبصره یک ماده 186 اصلاحیه سال 94 قانون مالیاتها در مورد رد دفاتر یاعدم ارائه اسناد و مدارک بطور کامل

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 1421
 
اجرای تبصره یک ماده 186 اصلاحیه سال 94 قانون مالیاتها در مورد رد دفاتر یاعدم ارائه اسناد و مدارک بطور کامل
 


تبصره یک ماده 146 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در مورد رد دفاتر و یا عدم ارائه تمام اسناد و مدارک به آگاهی می رساند: