حد نصاب معاملات کوچک 1397

حد نصاب معاملات کوچک 1397

15 خرداد 1398 ساعت 12:08


هیأت وزیران نصاب معاملات (موضوع قانون برگزاری مناقصات) را برای سال ۱۳۹۷ تعیین کرد.

 بر این اساس، حد نصاب معاملات کوچک تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال، معاملات متوسط با مبلغ بیش از سقف معاملات کوچک و تا سقف ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و معاملات بزرگ با مبلغ برآورد اولیه بیش از ۲میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تعیین شد.

همچنین نصاب معاملات یاد شده به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود، تسری می‌یابد.


کد مطلب: 1442

آدرس مطلب: http://malionline.ir/fa/doc/news/1442/حد-نصاب-معاملات-کوچک-1397

مالی آنلاین
  http://malionline.ir