جمعه ۳ ارديبهشت ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۰۳

ریسکهای عدم ارسال اظهارنامه در موعد مقرر برای اشخاص حقیقی و حقوقی

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 1457
 
ریسکهای عدم ارسال اظهارنامه در موعد مقرر برای اشخاص حقیقی و حقوقی
 
دو نوع ریسک در مفاد موادی  از قانون مالیاتها راجع به عدم ارسال اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر  وجود دارد .
1)  از از بین رفتن معافیتها
2)  اخذ جریمه 

الف) در ارتباط با مورد اول ( از بین رفتن معافیتها) میتوان به مواد 146 مکرر و 201 قانون مالیاتها اشاره کرد.

ماده 146 مکرر :
ارایه اظهارنامه در موعد مقرر ، شرط برخورداری از نرخ صفر و هر گونه معافیت و یا مشوق مالیاتی مندرج در قانون مالیاتها و سایر قوانین می باشد.

ماده 201 :
هر گاه مودی  1) "به قصد فرار از مالیات از روی علم و به عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی استناد نماید که بر خلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است"  و یا 2) "برای سه سال متوالی از تسلسم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان خودداری کند " علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون از کلیه معافیت ها و بخشودگی های قانونی در مدت مذکور محروم خواهد شد.

ب) در ارتباط با مورد دوم ( جرایم ) میتوان به ماده  192 اشاره کرد.

ماده 192: در مواردی که مودی مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند ، مشمول جریمه غیر قابل بخشودگی معادل 30 درصد مالیات متعلق از سال 95 به بعد ( و 40 درصد به قبل از آن ) 


نتیجه گیری: آن عده ار مودیان که از معافیت های مالیاتی  استفاده می کنند بیشتر در معرض خطر عدم ارسال اظهارنامه در موعد مقرر میباشند .