سه شنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۱۰
هزينه هاي قابل قبول مالياتي

عدم پذيرش جرايم پرداختي به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 15
 
عدم پذيرش جرايم پرداختي به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي
نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده درخصوص هزينه جرائم پرداختي مؤديان به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي در اجراي مقررات مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالياتهاي مستقيم به اطلاع مي رساند:
در صورتي که طبق قوانين و مقررات مربوط عدم انجام تکاليف يا تعهد از سوي اشخاص مشمول جريمه اي شناخته شود، اين جرايم (به استثناي جرائم پرداختي به بانک ها به استناد رأي هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي به شماره ۱۲۳۵۶/۴/۳۰ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۷۱) با توجه به عدم پيش بيني آن در قانون مالياتهاي مستقيم و مقررات ذيربط به عنوان هزينه قابل قبول در تشخيص درآمد مشمول ماليات قابل پذيرش نخواهد بود.

علي عسکري
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور