سقف معافیت مالیاتی حقوق و اشخاص حقیقی

سقف معافیت مالیاتی حقوق و اشخاص حقیقی

6 فروردين 1395 ساعت 14:40


سال  مبلغ معافیت ماهانه-ریال مبغ معافیت سالانه-ریال
1395 13،000،000 156،000،000
1394 11،500،000 138،000،000
1393 10،000،000 120،000،000
1392 8،333،333 100،000،000
1391 5،500،000 66،000،000
1390 4،850،000 58،200،000


کد مطلب: 830

آدرس مطلب: http://malionline.ir/fa/doc/news/830/سقف-معافیت-مالیاتی-حقوق-اشخاص-حقیقی

مالی آنلاین
  http://malionline.ir