سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۲۲:۳۲

ممنوعیت پذيرش سمت بازرس علي‌البدل ( و يا بازرس اصلي) در شركت‌هاي سهامي توسط شركاي مؤسسات حسابرسي همراه با آیین نامه اجرایی هیئت انتظامی جام

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 944
 
پيرو ابلاغ آيين‌نامه هيئت‌هاي انتظامي جامعه حسابداران رسمي موضوع ماده 41 اساسنامه اصلاحي مورخ 1390/4/5و جداول انتظامي مربوط، ضمن تأكيد بر اجراي كليه قوانين، مقررات، آيين‌نامه‌ و ضوابط اجرايي توسط حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي عضو جامعه، مجدداً توجه شركاي مؤسسات حسابرسي را به اين نكته جلب مي‌نمايد كه پذيرش سمت بازرس علي‌البدل ( و يا بازرس اصلي) در شركت‌هاي سهامي توسط شركاي مؤسسات حسابرسي ممنوع بوده و مشمول تنبيهات و تخلفات انضباطي رديف 98 جدول پيوست آئين‌نامه فوق‌الذكر خواهد بود.
                                                                                             دبيرکل 
  
آئین نامه اجرایی هیئت انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران