سه شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۲۲:۵۴

مواردی از آيين‌نامه هيئت‌هاي انتظامي جامعه حسابداران موضوع ماده 41 اساسنامه اصلاحي مورخ 5/4/1390 و جداول انتظامي مربوط

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 945
 
پيرو ابلاغ آيين‌نامه هيئت‌هاي انتظامي جامعه حسابداران موضوع ماده 41 اساسنامه اصلاحي مورخ 5/4/1390 و جداول انتظامي مربوط، ضمن تأكيد مجدد بر اجراي كليه قوانين ، مقررات ، آيين‌نامه و ضوابط اجرايي توسط حسابداران رسمي و مؤسسات حسابرسي عضو جامعه ، با توجه به تغييرات انجام شده نظر اعضاي محترم جامعه حسابداران رسمي را به مفاد تبصره ذيل ماده 1 ، تبصره ذيل ماده 5 و ماده 20 آيين‌نامه اجرايي مزبور و همچنين موارد مندرج در رديف‌هاي 76 ( عدم رعايت آيين‌نامه سقف مجاز خدمات تخصصي و حرفه‌اي)، 77 ( عدم رعايت آيين‌نامه تعيين حق‌الزحمه خدمات حرفه‌اي)، 95  ( پذيرش سمت حسابرس و بازرس قانوني اشخاص مندرج در بندهاي "الف" تا "و" توسط شاغلين انفرادي و نيز پذيرش سمت حسابرسي بدون سمت بازرسي در شركت‌هاي سهامي در سال مربوط توسط اعضاء) و 98 ( پذيرش خدمات موضوع ماده 2 آيين‌نامه اجرايي تبصره 4 قانون توسط حسابداران رسمي غيرشاغل و نيز پذيرش سمت بازرس علي‌البدل توسط شركاي مؤسسات حسابرسي)  جدول تنبيهات و تخلفات انضباطي پيوست آيين‌نامه فوق‌الذكر، جلب مي‌نمايد.