جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۵۰
بخشنامه 14.9 سازمان تامین اجتماعی

معافیت از اعمال ضریب حق بیمه برای پیمانهایی که دارای کارگاههای صنعتی و توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام میشود(بخشنامه 14/9 سازمان تامین اج

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 983