يکشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۴۶
زشت و زيباي حسابداران رسمي به قلم ناصر محامی

نامزدان عضويت در شورايعالي و برنامه هايشان

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 990
 
 
چند روز ديگر انتخابات شوراي ششم برگزار خواهد شد و يواش يواش  تب و تاب انتخابات به أوج خود نزديك ميشود دوستان نامزد عضويت هم تلاش ميكنند  نوشته هايي را تحت عنوان برنامه كار خود براي شورا در شبكه هاي اجتماعي و هر جا كه امكان انتشار آنها فراهم باشد منتشر نمايند.

اما عليرغم برگزاري پنج دوره ، غربت حسابداران رسمي از اين قبيل كمپين ها بخوبي معلوم است و روشن است كه بسياري از دوستان ما آشنايي كمي با مقوله كمپين مبارزاتي و مباني فكري و در مرحله بعد برنامه و اهميت توجه به تفاوت اين مفاهيم دارند و بدليل همين عدم توجه مطالبي تحت عنوان برنامه منتشر ميشود كه شباهت كمي  با مفهوم واقعي آن دارد. 

"برنامه" از نظر سلسله مراتب در پايين دست "مباني فكري"  يا بزبان عاميانه "عقيده" يا "طرز فكر" قرار دارد.

بعبارت ديگر برنامه بايد از يك مباني فكري يا عقيده و نظر الهام بگيرد يا برنامه بايستي طرز فكر معيني را ساپورت نمايد. برنامه يعني طرح ريزي سلسله عمليات يا تدابير إجرائي مشخص براي تحقق و إجرائي شدن يك طرز فكر يا ايده مشخص. " مثلا من نوعي ممكن است عقيده ام اين باشد كه تشكيل موسسات بزرگ كليد غلبه بر بحران نرخ شكني يا كمبود كار يا رقابت ناسالم است" لذا "برنامه پيشنهادي" من با توجه به مباني فكري گفته شده شامل سلسله ترتيباتي است كه به تقويت خواست ادغام ، تضعيف موسسات كوچك، امتياز به موسسات بزرگ و... منجر خواهد شد. 

بنابراين ارايه برنامه ، بدون توضيح قبلي و روشنگري در مورد مرام و عقيده و طرز فكر نامزدان عضويت در شورا ، بي معني است.

كانديداهاي محترم بايستي :

نخست ، خطوط اساسي طرز فكر خود درباره حسابرسي ، جامعه و آنچه كه بايد باشد و ... بيان نمايند ،
مرحله بعد بيان تشخيص آنها از نارسايي ها و مشكلات جامعه و برداشت آنها از  كاستي ها با عنايت به چارچوب ارزشي آنان كه قبلا عرض شد ، مي باشد.
مرحله بعدي ، تجريه و تحليل آنها از موانع ، فراكسيون هاي موجود،گروه هاي ذينفع درون و بيرون جامعه ، اولويت ها و فرصتها و تهديدها .... است

و تازه بعد از اين روشنگري هاست كه برنامه ارايه ميشود.

يعني بعد از انجام اين مقدمات است كه برنامه و مطالب مندرج در آن سمت و سو و هويت پيدا ميكنند و مشخص ميشود كه اين نامزد عزيز ميخواهد چه بكند. وگرنه استفاده مكرر از عباراتي چند پهلو، مبهم و متضمن برداشت هاي ذهني  نظير وفاق و همدلي ، تعامل، همفكري، مشاركت و ..... از سوي اكثريت رفقا ديگر توجهي را هم جلب نخواهد كرد. 

يك نكته كوچك ديگر هم اين است كه :

ايكاش برخي از دوستان قبل از انتشار آنچه كه برنامه ناميده شده ، يك مقدار مقررات و قوانين و اساسنامه جامعه را مطالعه ميكردند. همين.