مالی آنلاین 17 آذر 1397 ساعت 21:07 http://malionline.ir/fa/doc/news/1414/روز-حسابدار-گرامی-باد -------------------------------------------------- عنوان : روز حسابدار گرامی باد -------------------------------------------------- متن : هنر نظم بخشیدن به ساختارهای نامتقارن در روزگار آشفته امروز ،ارزشی است ماندگار ... هفته حسابداری و روز حسابدار گرامی باد