مالی آنلاین 28 آبان 1397 ساعت 22:52 http://malionline.ir/fa/doc/news/1381/اظهار-نظر-دفتر-فنی-اعتراضات-ارزش-افزوده-خصوص-نحوه-تشخيص-مشموليت-عدم-اشخاص-حقيقي-حقوقي-فعال-مناطق-آزاد -------------------------------------------------- عنوان : اظهار نظر دفتر فنی و اعتراضات ارزش افزوده در خصوص : نحوه تشخيص مشموليت يا عدم مشموليت اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در مناطق آزاد -------------------------------------------------- متن : در خصوص نحوه اجرای قانون مالیات و عوارض ارزش افزوده در مناطق آزاد تجاری _صنعتی موارد ذیلبه صورت توأمان شروط عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به عرضه کالا ها و ارائهخدمات توسط فعالان اقتصادی در مناطق آزاد خواهد بود http://www.malionline.ir