مالی آنلاین 6 فروردين 1395 ساعت 14:40 http://malionline.ir/fa/doc/news/830/سقف-معافیت-مالیاتی-حقوق-اشخاص-حقیقی -------------------------------------------------- سقف معافیت مالیاتی حقوق و اشخاص حقیقی عنوان : سقف معافیت مالیاتی حقوق و اشخاص حقیقی -------------------------------------------------- متن : سال  مبلغ معافیت ماهانه-ریال مبغ معافیت سالانه-ریال 1395 13،000،000 156،000،000 1394 11،500،000 138،000،000 1393 10،000،000 120،000،000 1392 8،333،333 100،000،000 1391 5،500،000 66،000،000 1390 4،850،000 58،200،000