مالی آنلاین 14 اسفند 1394 ساعت 17:10 http://malionline.ir/fa/doc/news/777/متن-كتاب-قانون-مقررات-جامعه-حسابداران-رسمي-ايران -------------------------------------------------- كتاب قانون و مقررات جامعه حسابداران عنوان : متن كتاب قانون و مقررات جامعه حسابداران رسمي ايران -------------------------------------------------- متن : جهت دريافت متن كتاب قانون و مقررات جامعه حسابداران رسمي ايراناينجا را كليك كنيد