مالی آنلاین - آخرين عناوين http://malionline.ir/ Tue, 23 Oct 2018 10:34:50 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal01/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری مالی آنلاین http://malionline.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری مالی آنلاین آزاد است. Tue, 23 Oct 2018 10:34:50 GMT 60 تبادل اطلاعات سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی http://malionline.ir/fa/doc/news/1373/تبادل-اطلاعات-سازمان-تأمین-اجتماعی-امور-مالیاتی ]]> بخشنامه های بیمه Tue, 05 Jun 2018 21:29:08 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1373/تبادل-اطلاعات-سازمان-تأمین-اجتماعی-امور-مالیاتی ماده 37 قانون تامین اجتماعی همراه با بخشنامه های 19 و 19/1 و آرا دیوان عدالت اداری 473 و 213 مربوطه http://malionline.ir/fa/doc/news/1372/ماده-37-قانون-تامین-اجتماعی-همراه-بخشنامه-های-19-1-آرا-دیوان-عدالت-اداری-473-213-مربوطه ]]> اخبار Sun, 06 May 2018 14:29:46 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1372/ماده-37-قانون-تامین-اجتماعی-همراه-بخشنامه-های-19-1-آرا-دیوان-عدالت-اداری-473-213-مربوطه بخشنامه تعیین حداقل حقوق و درصد افزایش سایر سطوح مزدی در سال 1397 مصوب شورای عالی کار و دستورالعمل های مربوطه http://malionline.ir/fa/doc/news/1371/بخشنامه-تعیین-حداقل-حقوق-درصد-افزایش-سایر-سطوح-مزدی-سال-1397-مصوب-شورای-عالی-کار-دستورالعمل-های-مربوطه ]]> بخشنامه های بیمه Thu, 26 Apr 2018 10:05:45 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1371/بخشنامه-تعیین-حداقل-حقوق-درصد-افزایش-سایر-سطوح-مزدی-سال-1397-مصوب-شورای-عالی-کار-دستورالعمل-های-مربوطه ممنوع الخروجی اشخاص حقوقی بدهکاران مالیاتی موضوع مواد 198 و 202 قانون مالیاتها :1) برای هیات مدیره دارای حق امضا 2) هیات مدیره دوره ای که بدهی مالیاتی مزبور قطعی شده شامل مدیران فعلی و مدیران قبل http://malionline.ir/fa/doc/news/1370/ممنوع-الخروجی-اشخاص-حقوقی-بدهکاران-مالیاتی-موضوع-مواد-198-202-قانون-مالیاتها-1-هیات-مدیره-دارای-حق-امضا-2-دوره-بدهی-مزبور-قطعی-شده-شامل-مدیران-فعلی-قبل ]]> اخبار Thu, 26 Apr 2018 08:34:20 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1370/ممنوع-الخروجی-اشخاص-حقوقی-بدهکاران-مالیاتی-موضوع-مواد-198-202-قانون-مالیاتها-1-هیات-مدیره-دارای-حق-امضا-2-دوره-بدهی-مزبور-قطعی-شده-شامل-مدیران-فعلی-قبل دستورالعمل و ضوابط اجرایی بندهای (5)، (6) و (7) تصویبنامه هیات وزیران موضوع ساماندهی و مدیریت بازار ارز http://malionline.ir/fa/doc/news/1369/دستورالعمل-ضوابط-اجرایی-بندهای-5-6-7-تصویبنامه-هیات-وزیران-موضوع-ساماندهی-مدیریت-بازار-ارز ]]> اخبار Mon, 23 Apr 2018 21:09:42 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1369/دستورالعمل-ضوابط-اجرایی-بندهای-5-6-7-تصویبنامه-هیات-وزیران-موضوع-ساماندهی-مدیریت-بازار-ارز بدون عنوان http://malionline.ir/fa/doc/news/1368/ ]]> اخبار Sun, 22 Apr 2018 17:57:13 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1368/ نرم نرمک میرسد اینک بهار ......................خوش بحال روزگار ................. http://malionline.ir/fa/doc/news/1367/نرم-نرمک-میرسد-اینک-بهار-خوش-بحال-روزگار ]]> اخبار Wed, 21 Mar 2018 19:19:57 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1367/نرم-نرمک-میرسد-اینک-بهار-خوش-بحال-روزگار قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند + آیین نامه اجرایی تبصره 5 قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمای کارگاه ها به میزان 5 نفر کارگر + فهرست فعالیت های تولیدی، صنعتی و فنی مشمول معافیت حق بیمه، سهم کارفرما تا میزان (۵) نفر کارگر http://malionline.ir/fa/doc/news/1366/قانون-معافیت-پرداخت-سهم-بیمه-کارفرمایانی-حداکثر-پنج-نفر-کارگر-آیین-نامه-اجرایی-تبصره-5-حق-کارفرمای-کارگاه-میزان-فهرست-فعالیت-های-تولیدی-صنعتی-فنی-مشمول-کارفرما-۵ ]]> بخشنامه های بیمه Thu, 01 Feb 2018 13:55:21 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1366/قانون-معافیت-پرداخت-سهم-بیمه-کارفرمایانی-حداکثر-پنج-نفر-کارگر-آیین-نامه-اجرایی-تبصره-5-حق-کارفرمای-کارگاه-میزان-فهرست-فعالیت-های-تولیدی-صنعتی-فنی-مشمول-کارفرما-۵ قانون دريافت جرائم نقدي از كارفرمايان كارگاه‌هاي مشمول قانون تأمين اجتماعي كه ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال‌صورت مزد و حقوق بيمه‌شدگان و حق بيمه مربوط اقدام نمي‌نمايند http://malionline.ir/fa/doc/news/1365/قانون-دريافت-جرائم-نقدي-كارفرمايان-كارگاه-هاي-مشمول-تأمين-اجتماعي-ظرف-مهلت-مقرر-نسبت-ارسال-صورت-مزد-حقوق-بيمه-شدگان-حق-بيمه-مربوط-اقدام-نمي-نمايند ]]> بخشنامه های بیمه Thu, 01 Feb 2018 13:00:10 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1365/قانون-دريافت-جرائم-نقدي-كارفرمايان-كارگاه-هاي-مشمول-تأمين-اجتماعي-ظرف-مهلت-مقرر-نسبت-ارسال-صورت-مزد-حقوق-بيمه-شدگان-حق-بيمه-مربوط-اقدام-نمي-نمايند قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به تادیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان (مصوب ۸/۴/۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام) http://malionline.ir/fa/doc/news/1364/قانون-اصلاح-تامین-اجتماعی-برخی-قوانین-مربوط-منظور-تشویق-کارفرمایان-تادیه-دیون-معوقه-سنواتی-بابت-حق-بیمه-بیکاری-کارکنان-مصوب-۸-۴-۸۷-مجمع-تشخیص-مصلحت-نظام ]]> بخشنامه های بیمه Thu, 01 Feb 2018 12:57:59 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1364/قانون-اصلاح-تامین-اجتماعی-برخی-قوانین-مربوط-منظور-تشویق-کارفرمایان-تادیه-دیون-معوقه-سنواتی-بابت-حق-بیمه-بیکاری-کارکنان-مصوب-۸-۴-۸۷-مجمع-تشخیص-مصلحت-نظام