مالی آنلاین - آخرين عناوين http://malionline.ir/ Fri, 23 Feb 2018 21:56:12 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal01/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری مالی آنلاین http://malionline.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری مالی آنلاین آزاد است. Fri, 23 Feb 2018 21:56:12 GMT 60 قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند + آیین نامه اجرایی تبصره 5 قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمای کارگاه ها به میزان 5 نفر کارگر + فهرست فعالیت های تولیدی، صنعتی و فنی مشمول معافیت حق بیمه، سهم کارفرما تا میزان (۵) نفر کارگر http://malionline.ir/fa/doc/news/1366/قانون-معافیت-پرداخت-سهم-بیمه-کارفرمایانی-حداکثر-پنج-نفر-کارگر-آیین-نامه-اجرایی-تبصره-5-حق-کارفرمای-کارگاه-میزان-فهرست-فعالیت-های-تولیدی-صنعتی-فنی-مشمول-کارفرما-۵ ]]> بخشنامه های بیمه Thu, 01 Feb 2018 13:55:21 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1366/قانون-معافیت-پرداخت-سهم-بیمه-کارفرمایانی-حداکثر-پنج-نفر-کارگر-آیین-نامه-اجرایی-تبصره-5-حق-کارفرمای-کارگاه-میزان-فهرست-فعالیت-های-تولیدی-صنعتی-فنی-مشمول-کارفرما-۵ قانون دريافت جرائم نقدي از كارفرمايان كارگاه‌هاي مشمول قانون تأمين اجتماعي كه ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال‌صورت مزد و حقوق بيمه‌شدگان و حق بيمه مربوط اقدام نمي‌نمايند http://malionline.ir/fa/doc/news/1365/قانون-دريافت-جرائم-نقدي-كارفرمايان-كارگاه-هاي-مشمول-تأمين-اجتماعي-ظرف-مهلت-مقرر-نسبت-ارسال-صورت-مزد-حقوق-بيمه-شدگان-حق-بيمه-مربوط-اقدام-نمي-نمايند ]]> بخشنامه های بیمه Thu, 01 Feb 2018 13:00:10 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1365/قانون-دريافت-جرائم-نقدي-كارفرمايان-كارگاه-هاي-مشمول-تأمين-اجتماعي-ظرف-مهلت-مقرر-نسبت-ارسال-صورت-مزد-حقوق-بيمه-شدگان-حق-بيمه-مربوط-اقدام-نمي-نمايند قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به تادیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان (مصوب ۸/۴/۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام) http://malionline.ir/fa/doc/news/1364/قانون-اصلاح-تامین-اجتماعی-برخی-قوانین-مربوط-منظور-تشویق-کارفرمایان-تادیه-دیون-معوقه-سنواتی-بابت-حق-بیمه-بیکاری-کارکنان-مصوب-۸-۴-۸۷-مجمع-تشخیص-مصلحت-نظام ]]> بخشنامه های بیمه Thu, 01 Feb 2018 12:57:59 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1364/قانون-اصلاح-تامین-اجتماعی-برخی-قوانین-مربوط-منظور-تشویق-کارفرمایان-تادیه-دیون-معوقه-سنواتی-بابت-حق-بیمه-بیکاری-کارکنان-مصوب-۸-۴-۸۷-مجمع-تشخیص-مصلحت-نظام پرسش و پاسخ های مفید برای کارفرمایان و بیمه شدگان http://malionline.ir/fa/doc/news/1363/پرسش-پاسخ-های-مفید-کارفرمایان-بیمه-شدگان ]]> بخشنامه های بیمه Thu, 01 Feb 2018 12:43:23 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1363/پرسش-پاسخ-های-مفید-کارفرمایان-بیمه-شدگان بروشور چگونگی تقسیط بدهی کارفرمایان به سازمان تامین اجتماعی http://malionline.ir/fa/doc/news/1362/بروشور-چگونگی-تقسیط-بدهی-کارفرمایان-سازمان-تامین-اجتماعی ]]> بخشنامه های بیمه Thu, 01 Feb 2018 12:05:01 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1362/بروشور-چگونگی-تقسیط-بدهی-کارفرمایان-سازمان-تامین-اجتماعی نرخهای مالیات بر شرکتها ، اشخاص حقیقی و ارزش افزوده کشورها http://malionline.ir/fa/doc/news/1361/نرخهای-مالیات-شرکتها-اشخاص-حقیقی-ارزش-افزوده-کشورها ]]> بخشنامه و دستورالعملهای مالیاتی Thu, 01 Feb 2018 06:50:14 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1361/نرخهای-مالیات-شرکتها-اشخاص-حقیقی-ارزش-افزوده-کشورها نحوه اقدام ادارات امور مالیاتی در موارد اشتباه سهوی مودیان در ثبت مبالغ برخی از اقلام اظهارنامه مالیاتی http://malionline.ir/fa/doc/news/1360/نحوه-اقدام-ادارات-امور-مالیاتی-موارد-اشتباه-سهوی-مودیان-ثبت-مبالغ-برخی-اقلام-اظهارنامه ]]> بخشنامه و دستورالعملهای مالیاتی Wed, 31 Jan 2018 20:11:36 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1360/نحوه-اقدام-ادارات-امور-مالیاتی-موارد-اشتباه-سهوی-مودیان-ثبت-مبالغ-برخی-اقلام-اظهارنامه در اختیار قرار دادن گزارش اجرای قرار به مودی ( بخشنامه سال 83 رئیس سازمان امور مالیاتی ) http://malionline.ir/fa/doc/news/1359/اختیار-قرار-دادن-گزارش-اجرای-مودی-بخشنامه-سال-83-رئیس-سازمان-امور-مالیاتی ]]> بخشنامه و دستورالعملهای مالیاتی Wed, 31 Jan 2018 20:07:23 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1359/اختیار-قرار-دادن-گزارش-اجرای-مودی-بخشنامه-سال-83-رئیس-سازمان-امور-مالیاتی ریسک کشوری ایران از نگاه بیزینس مانیتور : تاریخ انتشار اول آوریل 2018 http://malionline.ir/fa/doc/news/1358/ریسک-کشوری-ایران-نگاه-بیزینس-مانیتور-تاریخ-انتشار-اول-آوریل-2018 ]]> اخبار Sat, 27 Jan 2018 19:39:51 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1358/ریسک-کشوری-ایران-نگاه-بیزینس-مانیتور-تاریخ-انتشار-اول-آوریل-2018 آسمان اقتصاد ایران ابری ست http://malionline.ir/fa/doc/news/1357/آسمان-اقتصاد-ایران-ابری-ست وقتی این ٨ چالش را در کنار چالش های ریز و درشت همانند بدهی های چندصد هزار میلیارد تومانی دولت و ساختار بودجه ناکارآمد و نارضایتی های سیاسی داخلی قرار می دهیم تنها می توان نتیجه گرفت که آسمان اقتصاد ایران شدیدا ابری است و شايد بحران های اقتصادی ایران دیگر راه حل اقتصادی ندارد ! ]]> نظرات و دیدگاهها Fri, 26 Jan 2018 21:27:39 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1357/آسمان-اقتصاد-ایران-ابری-ست