مالی آنلاین - آخرين عناوين بخشنامه و دستورالعملهای مالیاتی http://malionline.ir/bakhshnameh_va_dastourolamal Tue, 23 Oct 2018 11:43:26 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal01/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری مالی آنلاین http://malionline.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری مالی آنلاین آزاد است. Tue, 23 Oct 2018 11:43:26 GMT بخشنامه و دستورالعملهای مالیاتی 60 نرخهای مالیات بر شرکتها ، اشخاص حقیقی و ارزش افزوده کشورها http://malionline.ir/fa/doc/news/1361/نرخهای-مالیات-شرکتها-اشخاص-حقیقی-ارزش-افزوده-کشورها ]]> بخشنامه و دستورالعملهای مالیاتی Thu, 01 Feb 2018 06:50:14 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1361/نرخهای-مالیات-شرکتها-اشخاص-حقیقی-ارزش-افزوده-کشورها نحوه اقدام ادارات امور مالیاتی در موارد اشتباه سهوی مودیان در ثبت مبالغ برخی از اقلام اظهارنامه مالیاتی http://malionline.ir/fa/doc/news/1360/نحوه-اقدام-ادارات-امور-مالیاتی-موارد-اشتباه-سهوی-مودیان-ثبت-مبالغ-برخی-اقلام-اظهارنامه ]]> بخشنامه و دستورالعملهای مالیاتی Wed, 31 Jan 2018 20:11:36 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1360/نحوه-اقدام-ادارات-امور-مالیاتی-موارد-اشتباه-سهوی-مودیان-ثبت-مبالغ-برخی-اقلام-اظهارنامه در اختیار قرار دادن گزارش اجرای قرار به مودی ( بخشنامه سال 83 رئیس سازمان امور مالیاتی ) http://malionline.ir/fa/doc/news/1359/اختیار-قرار-دادن-گزارش-اجرای-مودی-بخشنامه-سال-83-رئیس-سازمان-امور-مالیاتی ]]> بخشنامه و دستورالعملهای مالیاتی Wed, 31 Jan 2018 20:07:23 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1359/اختیار-قرار-دادن-گزارش-اجرای-مودی-بخشنامه-سال-83-رئیس-سازمان-امور-مالیاتی اشتباه در تنظیم اظهارنامه الکترونیکی توسط مودی و بخشنامه سازمان امور مالیاتی و رای شورای عالی مالیاتی در این رابطه http://malionline.ir/fa/doc/news/1354/اشتباه-تنظیم-اظهارنامه-الکترونیکی-توسط-مودی-بخشنامه-سازمان-امور-مالیاتی-رای-شورای-عالی-این-رابطه ابلاغ رای اکثریت صورتجلسه شماره 1-201 مورخ 22/2/1395 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی راجع به قابل طرح بودن پرونده­های مالیاتی در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص مودیانی که مالیات آنها در اجرای ماده 29 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون فوق به قطعیت رسیده و مدعی اشتباه در تنظیم اظهارنامه الکترونیکی می باشند ]]> بخشنامه و دستورالعملهای مالیاتی Mon, 22 Jan 2018 08:00:53 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1354/اشتباه-تنظیم-اظهارنامه-الکترونیکی-توسط-مودی-بخشنامه-سازمان-امور-مالیاتی-رای-شورای-عالی-این-رابطه مشمول مالیات بودن اجاره املاک مسکونی که مورد استفاده اداری و تجاری قرار میگیرند http://malionline.ir/fa/doc/news/1352/مشمول-مالیات-بودن-اجاره-املاک-مسکونی-مورد-استفاده-اداری-تجاری-قرار-میگیرند رای شورا: 201/9098چاپ مطلب معافیت درآمد اجاره موضوع تبصره 11 صرفا مختص واحدهای مسکونی می باشد ]]> بخشنامه و دستورالعملهای مالیاتی Mon, 22 Jan 2018 05:47:19 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1352/مشمول-مالیات-بودن-اجاره-املاک-مسکونی-مورد-استفاده-اداری-تجاری-قرار-میگیرند کل آرای دیوان عدالت اداری راجع به بخشنامه های مالیاتی از سال 85 تا بحال ( 1396 ) http://malionline.ir/fa/doc/news/1351/کل-آرای-دیوان-عدالت-اداری-راجع-بخشنامه-های-مالیاتی-سال-85-بحال-1396 ]]> بخشنامه و دستورالعملهای مالیاتی Mon, 22 Jan 2018 05:16:50 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1351/کل-آرای-دیوان-عدالت-اداری-راجع-بخشنامه-های-مالیاتی-سال-85-بحال-1396 کل آرای شورای عالی مالیاتی از سال 1352 تا بحال ( 1396 ) http://malionline.ir/fa/doc/news/1350/کل-آرای-شورای-عالی-مالیاتی-سال-1352-بحال-1396 ]]> بخشنامه و دستورالعملهای مالیاتی Mon, 22 Jan 2018 05:04:01 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1350/کل-آرای-شورای-عالی-مالیاتی-سال-1352-بحال-1396 تاکید بر معافیت خدمات بسته بندی ، انجماد ، درجه بندی ( سورت کردن ) ، پوست گیری ، خشک کردن و تفت دادن محصولات کشاورزی ( 20 دی ماه 1396 ) http://malionline.ir/fa/doc/news/1348/تاکید-معافیت-خدمات-بسته-بندی-انجماد-درجه-سورت-کردن-پوست-گیری-خشک-تفت-دادن-محصولات-کشاورزی-20-دی-ماه-1396 ]]> بخشنامه و دستورالعملهای مالیاتی Fri, 19 Jan 2018 21:33:05 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1348/تاکید-معافیت-خدمات-بسته-بندی-انجماد-درجه-سورت-کردن-پوست-گیری-خشک-تفت-دادن-محصولات-کشاورزی-20-دی-ماه-1396 نگاهی به بارنامه و متصدی حمل از دیدگاه قانون تجارت ، قانون مالیاتها ، قوانین بیمه و مقررات راهداری http://malionline.ir/fa/doc/news/1346/نگاهی-بارنامه-متصدی-حمل-دیدگاه-قانون-تجارت-مالیاتها-قوانین-بیمه-مقررات-راهداری ]]> بخشنامه و دستورالعملهای مالیاتی Thu, 18 Jan 2018 21:29:26 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1346/نگاهی-بارنامه-متصدی-حمل-دیدگاه-قانون-تجارت-مالیاتها-قوانین-بیمه-مقررات-راهداری ابلاغ اسامی بنیادها و نهادهای انقلاب معاف از مالیات عملکرد ( بجز مالیات تکلیفی و ارزش افزوده ) موضوع بند 4 ماده 2 قانون مالیاتها http://malionline.ir/fa/doc/news/1344/ابلاغ-اسامی-بنیادها-نهادهای-انقلاب-معاف-مالیات-عملکرد-بجز-تکلیفی-ارزش-افزوده-موضوع-بند-4-ماده-2-قانون-مالیاتها ]]> بخشنامه و دستورالعملهای مالیاتی Mon, 15 Jan 2018 18:57:40 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1344/ابلاغ-اسامی-بنیادها-نهادهای-انقلاب-معاف-مالیات-عملکرد-بجز-تکلیفی-ارزش-افزوده-موضوع-بند-4-ماده-2-قانون-مالیاتها