مالی آنلاین - آخرين عناوين بخشنامه های بیمه http://malionline.ir/bakhshnameh_bimeh Tue, 20 Nov 2018 15:33:23 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal01/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری مالی آنلاین http://malionline.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری مالی آنلاین آزاد است. Tue, 20 Nov 2018 15:33:23 GMT بخشنامه های بیمه 60 تبادل اطلاعات سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی http://malionline.ir/fa/doc/news/1373/تبادل-اطلاعات-سازمان-تأمین-اجتماعی-امور-مالیاتی ]]> بخشنامه های بیمه Tue, 05 Jun 2018 21:29:08 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1373/تبادل-اطلاعات-سازمان-تأمین-اجتماعی-امور-مالیاتی بخشنامه تعیین حداقل حقوق و درصد افزایش سایر سطوح مزدی در سال 1397 مصوب شورای عالی کار و دستورالعمل های مربوطه http://malionline.ir/fa/doc/news/1371/بخشنامه-تعیین-حداقل-حقوق-درصد-افزایش-سایر-سطوح-مزدی-سال-1397-مصوب-شورای-عالی-کار-دستورالعمل-های-مربوطه ]]> بخشنامه های بیمه Thu, 26 Apr 2018 10:05:45 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1371/بخشنامه-تعیین-حداقل-حقوق-درصد-افزایش-سایر-سطوح-مزدی-سال-1397-مصوب-شورای-عالی-کار-دستورالعمل-های-مربوطه قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند + آیین نامه اجرایی تبصره 5 قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمای کارگاه ها به میزان 5 نفر کارگر + فهرست فعالیت های تولیدی، صنعتی و فنی مشمول معافیت حق بیمه، سهم کارفرما تا میزان (۵) نفر کارگر http://malionline.ir/fa/doc/news/1366/قانون-معافیت-پرداخت-سهم-بیمه-کارفرمایانی-حداکثر-پنج-نفر-کارگر-آیین-نامه-اجرایی-تبصره-5-حق-کارفرمای-کارگاه-میزان-فهرست-فعالیت-های-تولیدی-صنعتی-فنی-مشمول-کارفرما-۵ ]]> بخشنامه های بیمه Thu, 01 Feb 2018 13:55:21 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1366/قانون-معافیت-پرداخت-سهم-بیمه-کارفرمایانی-حداکثر-پنج-نفر-کارگر-آیین-نامه-اجرایی-تبصره-5-حق-کارفرمای-کارگاه-میزان-فهرست-فعالیت-های-تولیدی-صنعتی-فنی-مشمول-کارفرما-۵ قانون دريافت جرائم نقدي از كارفرمايان كارگاه‌هاي مشمول قانون تأمين اجتماعي كه ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال‌صورت مزد و حقوق بيمه‌شدگان و حق بيمه مربوط اقدام نمي‌نمايند http://malionline.ir/fa/doc/news/1365/قانون-دريافت-جرائم-نقدي-كارفرمايان-كارگاه-هاي-مشمول-تأمين-اجتماعي-ظرف-مهلت-مقرر-نسبت-ارسال-صورت-مزد-حقوق-بيمه-شدگان-حق-بيمه-مربوط-اقدام-نمي-نمايند ]]> بخشنامه های بیمه Thu, 01 Feb 2018 13:00:10 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1365/قانون-دريافت-جرائم-نقدي-كارفرمايان-كارگاه-هاي-مشمول-تأمين-اجتماعي-ظرف-مهلت-مقرر-نسبت-ارسال-صورت-مزد-حقوق-بيمه-شدگان-حق-بيمه-مربوط-اقدام-نمي-نمايند قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به تادیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان (مصوب ۸/۴/۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام) http://malionline.ir/fa/doc/news/1364/قانون-اصلاح-تامین-اجتماعی-برخی-قوانین-مربوط-منظور-تشویق-کارفرمایان-تادیه-دیون-معوقه-سنواتی-بابت-حق-بیمه-بیکاری-کارکنان-مصوب-۸-۴-۸۷-مجمع-تشخیص-مصلحت-نظام ]]> بخشنامه های بیمه Thu, 01 Feb 2018 12:57:59 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1364/قانون-اصلاح-تامین-اجتماعی-برخی-قوانین-مربوط-منظور-تشویق-کارفرمایان-تادیه-دیون-معوقه-سنواتی-بابت-حق-بیمه-بیکاری-کارکنان-مصوب-۸-۴-۸۷-مجمع-تشخیص-مصلحت-نظام پرسش و پاسخ های مفید برای کارفرمایان و بیمه شدگان http://malionline.ir/fa/doc/news/1363/پرسش-پاسخ-های-مفید-کارفرمایان-بیمه-شدگان ]]> بخشنامه های بیمه Thu, 01 Feb 2018 12:43:23 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1363/پرسش-پاسخ-های-مفید-کارفرمایان-بیمه-شدگان بروشور چگونگی تقسیط بدهی کارفرمایان به سازمان تامین اجتماعی http://malionline.ir/fa/doc/news/1362/بروشور-چگونگی-تقسیط-بدهی-کارفرمایان-سازمان-تامین-اجتماعی ]]> بخشنامه های بیمه Thu, 01 Feb 2018 12:05:01 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1362/بروشور-چگونگی-تقسیط-بدهی-کارفرمایان-سازمان-تامین-اجتماعی شرایط استفاده از بیمه بیکاری از نگاه قانون ، وزارت تعاون و دیوان عدالت اداری http://malionline.ir/fa/doc/news/1349/شرایط-استفاده-بیمه-بیکاری-نگاه-قانون-وزارت-تعاون-دیوان-عدالت-اداری ]]> بخشنامه های بیمه Sat, 20 Jan 2018 20:01:45 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1349/شرایط-استفاده-بیمه-بیکاری-نگاه-قانون-وزارت-تعاون-دیوان-عدالت-اداری رای دیوان عدالت مبنی بر مشمول بودن قراردادهای حمل همانند قراردادهای پیمانکاری به کسر حق بیمه ماده 38 قانون تامین اجتماعی ( دی ماه 1396 ) http://malionline.ir/fa/doc/news/1337/رای-دیوان-عدالت-مبنی-مشمول-بودن-قراردادهای-حمل-همانند-پیمانکاری-کسر-حق-بیمه-ماده-38-قانون-تامین-اجتماعی-دی-ماه-1396 رای هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی اکثریت قریب به اتفاق اعضا هیات تخصصی نامه شماره 51834/5020 مورخ 5/10/90 صادره از اداره کل درآمد حق بیمه صندوق تامین اجتماعی را که قراردادهای حمل و نقل را در زمره قراردادهای پیمانکاری و مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی تلقی نموده ، مغایر با قانون ندانسته ]]> بخشنامه های بیمه Sun, 07 Jan 2018 06:33:41 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1337/رای-دیوان-عدالت-مبنی-مشمول-بودن-قراردادهای-حمل-همانند-پیمانکاری-کسر-حق-بیمه-ماده-38-قانون-تامین-اجتماعی-دی-ماه-1396 تاکید بر غیر مشمول بودن حق الزحمه ترخیص کاران رسمی از کسر حق بیمه توسط مدیر کل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی http://malionline.ir/fa/doc/news/1335/تاکید-غیر-مشمول-بودن-حق-الزحمه-ترخیص-کاران-رسمی-کسر-بیمه-توسط-مدیر-کل-درآمد-سازمان-تامین-اجتماعی ]]> بخشنامه های بیمه Wed, 27 Dec 2017 20:29:19 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1335/تاکید-غیر-مشمول-بودن-حق-الزحمه-ترخیص-کاران-رسمی-کسر-بیمه-توسط-مدیر-کل-درآمد-سازمان-تامین-اجتماعی