مالی آنلاین - آخرين عناوين بخشنامه های بیمه http://malionline.ir/bakhshnameh_bimeh Wed, 22 Nov 2017 18:17:36 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal01/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری مالی آنلاین http://malionline.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری مالی آنلاین آزاد است. Wed, 22 Nov 2017 18:17:36 GMT بخشنامه های بیمه 60 ٣٤ عنوان جدیدترین بروشورهای راهنمای خدمات و تعهدات سازمان (بیمه شدگان، کارفرمایان، بازنشستگان) http://malionline.ir/fa/doc/news/1320/٣٤-عنوان-جدیدترین-بروشورهای-راهنمای-خدمات-تعهدات-سازمان-بیمه-شدگان-کارفرمایان-بازنشستگان ]]> بخشنامه های بیمه Sat, 11 Nov 2017 19:02:27 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1320/٣٤-عنوان-جدیدترین-بروشورهای-راهنمای-خدمات-تعهدات-سازمان-بیمه-شدگان-کارفرمایان-بازنشستگان بروشورهای راهنمای خدمات و تعهدات سازمان تأمین اجتماعی http://malionline.ir/fa/doc/news/1319/بروشورهای-راهنمای-خدمات-تعهدات-سازمان-تأمین-اجتماعی ]]> بخشنامه های بیمه Sat, 11 Nov 2017 19:00:33 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1319/بروشورهای-راهنمای-خدمات-تعهدات-سازمان-تأمین-اجتماعی تصویب بازرسی از مدارک و دفاتر شرکتهای خصوصی صرفا در آخرین سال مالی در 1755 امین جلسه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی در تاریخ 6 اردیبهشت 1396 http://malionline.ir/fa/doc/news/1298/تصویب-بازرسی-مدارک-دفاتر-شرکتهای-خصوصی-صرفا-آخرین-سال-مالی-1755-امین-جلسه-هیات-مدیره-سازمان-تامین-اجتماعی-تاریخ-6-اردیبهشت-1396 ]]> بخشنامه های بیمه Sat, 29 Apr 2017 20:08:08 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1298/تصویب-بازرسی-مدارک-دفاتر-شرکتهای-خصوصی-صرفا-آخرین-سال-مالی-1755-امین-جلسه-هیات-مدیره-سازمان-تامین-اجتماعی-تاریخ-6-اردیبهشت-1396 اجرایی شدن نامه مورخ 8 اسفند 1395 رئیس سازمان تامین اجتماعی راجع به موارد غیر مشمول کسر حق بیمه ( خرید و فروش کالا ) و ابلاغ آن به نمایندگان و دبیران هیات های حل اختلاف بیمه سازمان تامین اجتماعی و مدیران کل استانها http://malionline.ir/fa/doc/news/1295/اجرایی-شدن-نامه-مورخ-8-اسفند-1395-رئیس-سازمان-تامین-اجتماعی-راجع-موارد-غیر-مشمول-کسر-حق-بیمه-خرید-فروش-کالا-ابلاغ-نمایندگان-دبیران-هیات-های-حل-اختلاف-مدیران-کل-استانها ]]> بخشنامه های بیمه Mon, 10 Apr 2017 17:53:37 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1295/اجرایی-شدن-نامه-مورخ-8-اسفند-1395-رئیس-سازمان-تامین-اجتماعی-راجع-موارد-غیر-مشمول-کسر-حق-بیمه-خرید-فروش-کالا-ابلاغ-نمایندگان-دبیران-هیات-های-حل-اختلاف-مدیران-کل-استانها جزئیات کامل مصوبات شورای عالی کار برای دستمزد ۹۶ http://malionline.ir/fa/doc/news/1288/جزئیات-کامل-مصوبات-شورای-عالی-کار-دستمزد-۹۶ ]]> بخشنامه های بیمه Wed, 15 Mar 2017 04:13:34 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1288/جزئیات-کامل-مصوبات-شورای-عالی-کار-دستمزد-۹۶ شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی : لغو حسابرسی 10 ساله بیمه تامین اجتماعی شرکتها http://malionline.ir/fa/doc/news/1280/شورای-گفتگوی-دولت-بخش-خصوصی-لغو-حسابرسی-10-ساله-بیمه-تامین-اجتماعی-شرکتها ]]> بخشنامه های بیمه Tue, 07 Mar 2017 21:59:29 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1280/شورای-گفتگوی-دولت-بخش-خصوصی-لغو-حسابرسی-10-ساله-بیمه-تامین-اجتماعی-شرکتها غیر مشمول دانستن اسنادی شامل " خرید قطعات ، خرید خارجی ، خرید لوازم ، مصالح ، تجهیزات و ابزارآلات ،خرید تابلو برق ، خرید ماشین آلات ، خرید نرم افزار ، پکیج نرم افزار آماده ، پرداخت در وجه رستوران ، خرید و اجاره پهنای باند " از کسر حق بیمه توسط ریاست سازمان تامین اجتماعی موضوع اصلاح تعبیر بخشنامه 11.3 و 14.9 توسط حسابرسان موسسه حسابرسی تامین اجتماعی http://malionline.ir/fa/doc/news/1274/غیر-مشمول-دانستن-اسنادی-شامل-خرید-قطعات-خارجی-لوازم-مصالح-تجهیزات-ابزارآلات-تابلو-برق-ماشین-آلات-نرم-افزار-پکیج-آماده-پرداخت-وجه-رستوران-اجاره-پهنای-باند-کسر-حق-بیمه-توسط-ریاست-سازمان-تامین-اجتماعی-موضوع-اصلاح-تعبیر-بخشنامه-11-3-14-9-حسابرسان-موسسه-حسابرسی غیر مشمول دانستن اسنادی شامل " خرید قطعات ، خرید خارجی ، خرید لوازم ، مصالح ، تجهیزات و ابزارآلات ،خرید تابلو برق ، خرید ماشین آلات ، خرید نرم افزار ، پکیج نرم افزار آماده ، پرداخت در وجه رستوران ، خرید و اجاره پهنای باند " از کسر حق بیمه توسط ریاست سازمان تامین اجتماعی ]]> بخشنامه های بیمه Wed, 01 Mar 2017 17:09:21 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1274/غیر-مشمول-دانستن-اسنادی-شامل-خرید-قطعات-خارجی-لوازم-مصالح-تجهیزات-ابزارآلات-تابلو-برق-ماشین-آلات-نرم-افزار-پکیج-آماده-پرداخت-وجه-رستوران-اجاره-پهنای-باند-کسر-حق-بیمه-توسط-ریاست-سازمان-تامین-اجتماعی-موضوع-اصلاح-تعبیر-بخشنامه-11-3-14-9-حسابرسان-موسسه-حسابرسی رای دیوان عدالت اداری راجع به خارج از شمول بودن پرداخت حق بیمه بابت قراردادهای خرید تجهیزات و اقلام مصرفی که بدون وجود کارگر انجام میگیرد و مستقلا منعقد میشود http://malionline.ir/fa/doc/news/1269/رای-دیوان-عدالت-اداری-راجع-خارج-شمول-بودن-پرداخت-حق-بیمه-بابت-قراردادهای-خرید-تجهیزات-اقلام-مصرفی-بدون-وجود-کارگر-انجام-میگیرد-مستقلا-منعقد-میشود ]]> بخشنامه های بیمه Sat, 21 Jan 2017 18:33:08 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1269/رای-دیوان-عدالت-اداری-راجع-خارج-شمول-بودن-پرداخت-حق-بیمه-بابت-قراردادهای-خرید-تجهیزات-اقلام-مصرفی-بدون-وجود-کارگر-انجام-میگیرد-مستقلا-منعقد-میشود "دادنامه شماره ١٢٧ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری " حق بیمه کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار که ماهانه و نقدی پرداخت می‌گردد http://malionline.ir/fa/doc/news/1263/دادنامه-شماره-١٢٧-هیأت-تخصصی-دیوان-عدالت-اداری-حق-بیمه-کمک-هزینه-اقلام-مصرفی-خانوار-ماهانه-نقدی-پرداخت-می-گردد ]]> بخشنامه های بیمه Fri, 20 Jan 2017 08:30:00 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1263/دادنامه-شماره-١٢٧-هیأت-تخصصی-دیوان-عدالت-اداری-حق-بیمه-کمک-هزینه-اقلام-مصرفی-خانوار-ماهانه-نقدی-پرداخت-می-گردد " بخشنامه ٢٤/٢ جدید درآمد " نحوه اجرای ماده٩٩ آئین نامه اجرائی ماده ٥٠ قانون تامین اجتماعی http://malionline.ir/fa/doc/news/1262/بخشنامه-٢٤-٢-جدید-درآمد-نحوه-اجرای-ماده٩٩-آئین-نامه-اجرائی-ماده-٥٠-قانون-تامین-اجتماعی ]]> بخشنامه های بیمه Tue, 17 Jan 2017 19:38:02 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1262/بخشنامه-٢٤-٢-جدید-درآمد-نحوه-اجرای-ماده٩٩-آئین-نامه-اجرائی-ماده-٥٠-قانون-تامین-اجتماعی