مالی آنلاین - آخرين عناوين دستورالعملهای حسابرسی http://malionline.ir/dastorolamal_hesabresi Tue, 23 Oct 2018 11:10:24 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 /skins/default/fa/normal01/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه خبری مالی آنلاین http://malionline.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری مالی آنلاین آزاد است. Tue, 23 Oct 2018 11:10:24 GMT دستورالعملهای حسابرسی 60 موسسات حسابرسی ، مناقصه و گریزی به بحران اقتصادی در حرفه http://malionline.ir/fa/doc/news/1356/موسسات-حسابرسی-مناقصه-گریزی-بحران-اقتصادی-حرفه ]]> دستورالعملهای حسابرسی Fri, 26 Jan 2018 21:04:13 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1356/موسسات-حسابرسی-مناقصه-گریزی-بحران-اقتصادی-حرفه صدور گزارش حسابرسي مجدد براي شركتها http://malionline.ir/fa/doc/news/1355/صدور-گزارش-حسابرسي-مجدد-براي-شركتها دوست عزيزي از من پرسيده: صدور گزارش حسابرسي مجدد براي شركتي كه حسابرسي شده مقدور است؟ خلاصه سوال اين است: در چه شرایطی حسابرس میتونه ، دوباره گزارش صادر کنه؟ بطور مثال برای سال ۹۵ گزارش داده و حالا مجدد بخواد برای اون سال گزارش صادر کنه یا یک حسابرس دیگه بیاد و برا ۹۵ مجدد گزارش جدید بده؟ آیا امکان پذیره؟ ]]> دستورالعملهای حسابرسی Fri, 26 Jan 2018 20:55:15 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1355/صدور-گزارش-حسابرسي-مجدد-براي-شركتها نحوه انعکاس مالیات قطعی شده سالهای قبل در صورتهای مالی و یادداشتهای همراه http://malionline.ir/fa/doc/news/1353/نحوه-انعکاس-مالیات-قطعی-شده-سالهای-قبل-صورتهای-مالی-یادداشتهای-همراه ]]> دستورالعملهای حسابرسی Mon, 22 Jan 2018 06:33:10 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1353/نحوه-انعکاس-مالیات-قطعی-شده-سالهای-قبل-صورتهای-مالی-یادداشتهای-همراه تقلیل گرایی با IFRS http://malionline.ir/fa/doc/news/1294/تقلیل-گرایی-ifrs ]]> دستورالعملهای حسابرسی Thu, 23 Mar 2017 07:03:52 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1294/تقلیل-گرایی-ifrs بازنگری صورتهای مالی بانکها توسط بانک مرکزی ( اسفند 95 ) http://malionline.ir/fa/doc/news/1291/بازنگری-صورتهای-مالی-بانکها-توسط-بانک-مرکزی-اسفند-95 ]]> دستورالعملهای حسابرسی Sat, 18 Mar 2017 13:30:58 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1291/بازنگری-صورتهای-مالی-بانکها-توسط-بانک-مرکزی-اسفند-95 IFRS ، «ماکرو» آنالایز یا «میکرو» آنالایز http://malionline.ir/fa/doc/news/1289/ifrs-ماکرو-آنالایز-یا-میکرو ]]> دستورالعملهای حسابرسی Wed, 15 Mar 2017 12:08:27 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1289/ifrs-ماکرو-آنالایز-یا-میکرو اصلاحیه دستورالعمل حسابداری اعتبار اسنادی داخلی - ریالی http://malionline.ir/fa/doc/news/1258/اصلاحیه-دستورالعمل-حسابداری-اعتبار-اسنادی-داخلی-ریالی ]]> دستورالعملهای حسابرسی Thu, 19 Jan 2017 04:30:00 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1258/اصلاحیه-دستورالعمل-حسابداری-اعتبار-اسنادی-داخلی-ریالی ایجاد محدودیت در ارائه خدمات همزمان حسابرسی داخلی ، حسابرسی مستقل و عضویت در کمیته حسابرسی شرکتهای گروه http://malionline.ir/fa/doc/news/1246/ایجاد-محدودیت-ارائه-خدمات-همزمان-حسابرسی-داخلی-مستقل-عضویت-کمیته-شرکتهای-گروه ]]> دستورالعملهای حسابرسی Sun, 01 Jan 2017 20:30:00 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1246/ایجاد-محدودیت-ارائه-خدمات-همزمان-حسابرسی-داخلی-مستقل-عضویت-کمیته-شرکتهای-گروه ترجمه استاندارد های بین المللی حسابداری IFRS در سایت سازمان حسابرسی http://malionline.ir/fa/doc/news/1239/ترجمه-استاندارد-های-بین-المللی-حسابداری-ifrs-سازمان-حسابرسی ]]> دستورالعملهای حسابرسی Fri, 30 Dec 2016 08:44:23 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1239/ترجمه-استاندارد-های-بین-المللی-حسابداری-ifrs-سازمان-حسابرسی الزام شرکت‌های بورسی به رعایت استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در تهیه‌ی صورت‌های مالی http://malionline.ir/fa/doc/news/1215/الزام-شرکت-های-بورسی-رعایت-استانداردهای-بین-المللی-گزارشگری-مالی-تهیه-ی-صورت-های ]]> دستورالعملهای حسابرسی Wed, 16 Nov 2016 16:58:52 GMT http://malionline.ir/fa/doc/news/1215/الزام-شرکت-های-بورسی-رعایت-استانداردهای-بین-المللی-گزارشگری-مالی-تهیه-ی-صورت-های