هیت وزیران در 22 فروردین 1400 تصویب کرد:

چه کسانی مشمول ثبت نام در سامانه مودیان و صورتحساب الکترونیکی نیستند

31 فروردين 1400 ساعت 0:31طبق مصوبه مورخ 22 فروردین 1400 افراد ذیل مشمول ثبت نام در سامانه مودیان و ارسال صورتحساب الکترونیکی نیستند .
بالنتیجه مابقی اشخاص میبایستی مه ثبت نام کنند و صورتحسابهای خود را الکترونیکی از طریق این سامانه ارسال کنند .

1) اشخاص حقیقی کشاورز، دامپرور و مشاغل مشمول ماده 81 قانون مالیاتها.

2) کارگاه­های فرش دستباف و صنایع دستی و شرکتهای تعاونی و اتحادیه‌های تولیدی موضوع مشمولین ماده 142 قانون مالیاتها.

3)اشخاص حقیقی مشمول گروه سوم آیین نامه تحریر دفاتر که ارایه کننده کالا و خدمات مشمول ارز افزوده نیستند.


کد مطلب: 1476

آدرس مطلب: http://malionline.ir/fa/doc/news/1476/کسانی-مشمول-ثبت-نام-سامانه-مودیان-صورتحساب-الکترونیکی-نیستند

مالی آنلاین
  http://malionline.ir