دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۵۲

اظهار نظر دفتر فنی و اعتراضات ارزش افزوده در خصوص : نحوه تشخيص مشموليت يا عدم مشموليت اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در مناطق آزاد

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 1381
 
 
در خصوص نحوه اجرای قانون مالیات و عوارض ارزش افزوده در مناطق آزاد تجاری _صنعتی موارد ذیل به صورت توأمان شروط عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به عرضه کالا ها و ارائه خدمات توسط فعالان اقتصادی در مناطق آزاد خواهد بود