دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۳۴
آرای شورای عالی مالیاتی

کل آرای شورای عالی مالیاتی از سال 1352 تا بحال ( 1399 )

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 1350
 
 
 
  [1400/02/22][201/1][رای شورا] صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص جزء 2 بند (ق) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور
  [1399/12/20][201/29][رای شورا] رفع ابهام در ارتباط با معافیت مالیاتی موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم برای اشخاص حقوقی نسبت به درآمد کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی
  [1399/12/18][201/27][رای شورا] صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص نرخ تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها
  [1399/09/18][201-18][رای شورا] موارد شمول مالیات حق واگذاری محل
  [1399/07/20][14--201][رای شورا] درخصوص ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم
  [1398/12/13][201-43][رای شورا] نحوه اجرای بند (ب) ماده (17) قانون رفع موانع تولید
  [1398/12/13][201-43][رای شورا] نحوه اجرای بند (ب) ماده (17) قانون رفع موانع تولید
  [1398/11/26][201-41][رای شورا] ابهام مطرح شده در ارتباط با معافیت مقرر در ماده 7 قانون تشکیل هیأت امنای صرفه جویی ارزی
  [1398/11/26][201-41][رای شورا] ابهام مطرح شده در ارتباط با معافیت مقرر در ماده 7 قانون تشکیل هیأت امنای صرفه جویی ارزی
  [1398/03/01][201/2][رای شورا] نحوه استفاده از معافیت موضوع تبصره 1 ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم راجع به مشارکت مدنی برخی از صاحبان مشاغل که نیاز به تأیید صلاحیت های تخصصی دارند
  [1397/12/13][201-38][رای شورا] جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل اشخاص حقوقی و مبدأ محاسبه آن
  [1397/11/06][201/36][رای شورا] صورتجلسه مورخ 3/11/1397 شورای عالی مالیاتی درخصوص پارک فناوری پردیس
  [1397/10/09][201-30][رای شورا] صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در ارتباط با مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مودیان بابت کالاهای خاص موضوع تبصره ماده 16 (انواع سیگار و محصولات دخانی، انواع بنزین و سوخت هواپیما) و بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده 38 (نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره) در موارد صادرات،
  [1397/10/09][201-29][رای شورا] صورتجلسه مورخ 1397/10/05 شورای عالی مالیاتی دراجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده بابت خدمات حمل ونقل کالای وارداتی
  [1397/09/06][201-27][رای شورا] صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص مطالبه و وصول مالیات های موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم
  [1397/08/19][201-23][رای شورا] صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص وجوه دریافتی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی خارج از الگوی مصوب بابت دوره های آموزشی و کلاس های فوق برنامه
  [1397/08/19][201-22][رای شورا] صورتجلسه مورخ 14/08/1397 شورای عالی مالیاتی درخصوص لزوم پرداخت هزینه رسیدگی موضوع تبصره (6) ماده (247) قانون مالیات­های مستقیم در موارد طرح پرونده در هیأت موضوع ماده (251) مکرر و کاهش مالیات
  [1397/08/19][201-21][رای شورا] صورتجلسه مورخ 1397/07/17 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کمکهای شهرداری ها (که در قبال انجام خدمات مشخص نباشد) به سازمانهای وابسته به شهرداری
  [1397/06/20][201-16][رای شورا] رفع ابهام راجع به پذیرش ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی به عنوان هزینه قابل قبول در مورد اشخاص حقوقی که سال مالی آنها از قبل از 01/01/1395 شروع شده است
  [1397/06/17][201-15][رای شورا] صورتجلسه مورخ 1397/05/21شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر عدم امکان اجرای تبصره 8 ماده 14 قانون معادن در بازه زمانی 1394/03/15 تا 1395/05/31
  [1397/06/17][201-15][رای شورا] صورتجلسه مورخ 1397/05/21شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر عدم امکان اجرای تبصره 8 ماده 14 قانون معادن در بازه زمانی 1394/03/15 تا 1395/05/31
  [1397/06/05][201-13/97][رای شورا] صورتجلسه مورخ 1397/05/02 شواری عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم
  [1397/04/26][201-8][رای شورا] صورتجلسه مورخ 12/4/1397 شورای عالی مالیاتی درخصوص مسائل مالیاتی قراردادهای آماده سازی اراضی و محوطه سازی پروژه های مسکن مهر
  [1397/04/12][201-5][رای شورا] صورتجلسه مورخ 05 /04 /1397 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم درخصوص معافیت مبالغ پرداختی شهرداری تهران جهت کمک به تأمین هزینه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده
  [1396/12/15][201-47][رای شورا] صورتجلسه مورخ 15/12/1396 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم
  [1396/12/15][201/48][رای شورا] نحواه اجرای مقررات ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم
  [1396/12/15][201-47][رای شورا] صورتجلسه مورخ 15/12/1396 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم
  [1396/12/15][201-46][رای شورا] صورتجلسه مورخ 15/12/1396 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم درخصوص تسری حکم معافیت بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده به کمیسیون دریافتی از اتوبوس داران
  [1396/10/03][201-36][رای شورا] صورتجلسه مورخ 3/10/1396 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم
  [1396/06/26][201-25][رای شورا] صورتجلسه مورخ 1396/06/14 شورای عالی مالیاتی راجع به نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در محدوده مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی در اجری بند ? ماده ??? ق.م.م
  [1396/06/19][201-24][رای شورا] صورتجلسه مورخ 1396/05/03 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم
  [1396/04/18][201-13][رای شورا] صورتجلسه مورخ 10/4/1396 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم
  [1396/04/10][201-10][رای شورا] صورتجلسه مورخ 1396/04/10شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم
  [1396/02/11][201-2][رای شورا] صورتجلسه مورخ 1396/02/04 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم
  [1395/12/16][201-17][رای شورا] صورتجلسه مورخ 09/08/1395 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 2 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم
  [1395/08/29][201/10][رای شورا] رای اکثریت صورتجلسه شماره 10-201 مورخ 29/8/1395 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی درخصوص هزینه رسیدگی (دادرسی) موضوع تبصره 6 ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم
  [1395/08/12][201-6][رای شورا] صورتجلسه مورخ 1395/07/06 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم
  [1395/08/12][201/7][رای شورا] نحوه اعمال معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی
  [1395/08/12][201-6][رای شورا] صورتجلسه مورخ 1395/07/06 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم
  [1395/02/22][201-1][رای شورا] ابلاغ رای اکثریت صورتجلسه شماره 1-201 مورخ 22/2/1395 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی راجع به قابل طرح بودن پرونده­های مالیاتی در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص مودیانی که مالیات آنها در اجرای ماده 29 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون فوق به قطعیت رسیده و مدعی اشتباه در تنظیم اظهارنامه الکترونیکی می باشند
  [1394/05/17][201/3][رای شورا] چگونگی اعمال معافیت موضوع تبصره 3 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که اشخاص حقیقی و حقوقی پس از ایجاد تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی و دریافت پروانه بهره برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی تحت مالکیت خود را به صورت اجاره در اختیار غیر قرار می دهند
  [1393/07/19][201-14][رای شورا] مالیات بر درآمد حقوق کارکنان شاغل در پارک های علم و فن آوری
  [1393/07/19][201-14][رای شورا] مالیات بر درآمد حقوق کارکنان شاغل در پارک های علم و فن آوری
  [1393/06/18][201-7][رای شورا] تقبل زیان توسط سهامداران شرکت و تهاتر آن از محل حساب جاری شرکاء
  [1393/03/19][201/4][رای شورا] صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص برخی از درآمدهای موسسات خیریه و عام المنفعه
  [1392/11/06][200/19468/ص][رای شورا] صدور برگ مالیات قطعی عملکرد سال 1391 صاحبان مشاغل
  [1392/11/06][200/19484/ص][رای شورا] صورتجلسه مورخ 20/8/1392 شورای عالی مالیاتی به شماره 27- 201 مورخ 9/10/1392 در خصوص هزینه سود سپرده پرداختی موسسات مالی فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
  [1392/11/02][201/36.][رای شورا] صورتجلسه مورخ20/8/92 شورای عالی مالیاتی به شماره 36- 201 مورخ 2/11/92 درخصوص خسارت دریافتی(5/1 درصد در ماه)از مودیان بابت مبالغ اضافه پرداختی موضوع تبصره ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم
  [1392/03/28][201-3][رای شورا] صورتجلسه مورخ 06/03/1392 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم
  [1392/03/28][201-4][رای شورا] صورتجلسه مورخ 20-3-1392 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم
  [1390/09/30][201/14730][رای شورا] گزارش ابهام در مورد اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران
  [1390/08/11][201-12236][رای شورا] صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص مصادیق و اشخاص مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 12/6/1370 و نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان مربوطه
  [1390/08/11][201-12236][رای شورا] صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص مصادیق و اشخاص مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 12/6/1370 و نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان مربوطه
  [1390/06/13][201-8993][رای شورا] عدم تسری معافیت مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 قانون مالیاتهای مستقیم به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و یا بخش عمومی غیر دولتی
  [1389/10/27][201/17293][رای شورا] تعیین تکلیف واحدهای وصول و اجراء ادارات امور مالیاتی در مواجهه با آن گروه از بدهکاران مالیاتی
  [1388/11/12][201/18155][رای شورا] اعتراض به 1% عوارض قطعی شده مربوط به صنایع آلاینده
  [1388/11/12][201/18155][رای شورا] اعتراض به 1% عوارض قطعی شده مربوط به صنایع آلاینده
  [1388/11/12][201/18155][رای شورا] اعتراض به 1% عوارض قطعی شده مربوط به صنایع آلاینده
  [1388/08/10][201/14498][رای شورا] شمول یا عدم شمول مالیات نسبت به کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی پرداختی به شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها
  [1388/08/03][201/14302][رای شورا] شمول نرخ های مالیاتی نسبت به درآمدهای اتفاقی اشخاص حقوقی
  [1388/06/21][201/12045][رای شورا] عدم معافیت کشاورزی شرکت زیست فناور سبز
  [1387/11/13][201/18494][رای شورا] کسر مالیات علی الحساب موضوع ماده 104 جهت پرداخت کنندگان وجوه به سازمان صدا و سیما
  [1387/10/01][201/15669][رای شورا] پرداخت عوارض ساختمانی به شهرداری جهت صدور پروانه جزء ارزش ماترک نمی باشد.
  [1386/07/08][201/8916][رای شورا] تعلق مالیات موضوع ماده 105 به سود خالص حاصل از مشارکت در پرتفوی سهام شرکت دیگر
  [1385/02/03][201/976][رای شورا] تعلق یا عدم تعلق جریمه موضوع ماده 197 ق.م.م به وزارتخانه ها، شرکتها یا موسسات دولتی و شهرداریها
  [1384/08/07][201/8613][رای شورا] معافیت موضوع تبصره 7 الحاقی و تبصره 3 اصلاحی ماده 132
  [1384/08/01][201/8472][رای شورا] استهلاک زیان سنواتی قبل و بعد از سال 1381
  [1384/03/17][201/2565][رای شورا] 10% مالیات شرکتهای سرمایه پذیرقابل کسر از مالیات شرکت های سرمایه گذار نمی باشد
  [1384/01/23][201/394][رای شورا] تسری یا عدم تسری مفاد ماده 3 آئین نامه اجرایی موضوع تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی
  [1383/10/30][201/9098][رای شورا] معافیت درآمد اجاره موضوع تبصره 11 صرفا مختص واحدهای مسکونی می باشد
  [1383/04/30][201/3181][رای شورا] مسئولین دولتی مشمول مجازات تخلفات اداری هستند و 20%جریمه منتفی است
  [1382/04/24][201/3382][رای شورا] تسری مفاد تبصره ماده193 نسب به کارگاه ها
  [1382/03/25][201/2358][رای شورا] *در خصوص تعمیم حکم ماده 102به اشخاص حقوقی
  [1381/11/14][211/4753/6460][رای شورا] *دادنامه شماره 282 مورخه 81/8/12
  [1381/08/13][201/6838][رای شورا] *درآمد کتمان شده که در اظهارنامه قید شده در دوران معافیت 132مشمول مالیات می باشد
  [1379/11/02][30/4/9365][رای شورا] در خصوص حق تمبر بیش از مبلغ تبصره 3 ماده 48 با توجه به لغو معافیت های مالیاتی وزارت خانه ها و...
  [1379/11/02][30/4/9365][رای شورا] در خصوص حق تمبر بیش از مبلغ تبصره 3 ماده 48 با توجه به لغو معافیت های مالیاتی وزارت خانه ها و...
  [1379/10/06][30/4/8728][رای شورا] سود تسهیلات اعطایی موسسات مالی خارجی مقیم خارج که هیچ گونه فعالیت عملیاتی در ایران ندارند مشمول مالیات نمی باشد
  [1379/04/26][30/4/3813][رای شورا] در خصوص مقررات تبصره 1 ماده 110 در مورد شعب شرکت های خارجی که سهامدار آنها شرکت های دولتی هستند
  [1379/04/26][30/4/3814][رای شورا] در مورد عدم تعلق مالیات سرقفلی به واحدهای با کاربری مسکونی که دارای موقعیت تجاری هستند
  [1379/04/21][30/4/3655][رای شورا] در خصوص وضعیت سهم درآمد یا سود سازمان صنایع از از شرکت های متعلق به نامبرده از لحاظ عدم مشمول بودن حکم ماده 2 نسبت به سازمان مزبور
  [1379/02/25][30/4/1546][رای شورا] در خصوص سودهای اوراق مشارکت پرداختی قبل از قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت در سال 76 و وضعیت معافیت یا عدم معافیت سودهای مربوطه
  [1379/02/25][30/4/1546][رای شورا] در خصوص سودهای اوراق مشارکت پرداختی قبل از قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت در سال 76 و وضعیت معافیت یا عدم معافیت سودهای مربوطه
  [1378/12/21][30/4/14187][رای شورا] مشمول مالیات بودن پاداش آخر سال دریافتی کارکنان شهرداریها
  [1378/12/21][30/4/14561][رای شورا] مشمول مالیات بودن پرداختهای غیر مستمر کارکنان شهرداریها
  [1378/11/25][30/4/13543][رای شورا] صرفا اداره وصول اجراء بایستی مدیران وقت را ممنوع الخروج نماید نه مدیران جدید را
  [1378/10/19][30/4/11778][رای شورا] *مالیات در آمد بانکهای خارجی از طریق دفاتر نمایندگی و شعب در ایران
  [1378/07/24][30/4/8131][رای شورا] *تعدیل در آمد مشمول توسط هیات ماده 216 و تعیین تکلیف سپرده های اخذ شده از مودی جهت ضمانت و رفع ممنوع الخروجی و …
  [1378/07/08][30/4/8782][رای شورا] معافیت شرکتهای تعاونی تولیدی فرش و اتحادیه های آنها
  [1378/06/13][30/4/6544][رای شورا] رفع ابهام در مورد مسئولیت تضامنی و ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی
  [1378/04/29][30/4/4643][رای شورا] *در خصوص معافیت حق انشعاب و ... قبل از 77/2/24 تاریخ مصوبه تفسیر تبصره 5 قانون ایجاد تسهیلات توسعه طرحهای فاضلاب
  [1378/04/24][30/4/8129][رای شورا] *عدم احتساب روز ثبت و روز پرداخت حق تمبر جزء مهلت قانونی
  [1378/04/24][30/4/8129][رای شورا] *عدم احتساب روز ثبت و روز پرداخت حق تمبر جزء مهلت قانونی
  [1377/11/18][30/4/11436][رای شورا] *نقص آرائی که مبنای قطعی شدن مالیات و عملیات اجرائی بوده مجوز رفع توقیف است
  [1377/11/06][30/4/11175][رای شورا] *عدم شمول دریافتی شرکتهای خارجی از بابت تعمیراتی که در خارج از کشور انجام می گیرد
  [1377/11/04][30/4/11113][رای شورا] *معافیت واحد های تولیدی که به هر دلیل برای مدتی دچار وقفه گردیده است
  [1377/10/22][30/10578][رای شورا] *بخشودگی حق تمبر شرکتهای دولتی
  [1377/09/02][30/4/8902][رای شورا] *پرداختی کشتیرانی از نظر مالیات تکلیفی پرداخت کرایه حمل از مبادی خارج از کشور
  [1377/09/02][30/4/8904][رای شورا] وضعیت مالیات بوفه های مستقر در باشگاه های ورزشی از لحاظ معافیت
  [1377/07/06][30/4/6905][رای شورا] * مهریه زوجة فرد متوفی
[1377/07/06][30/4/6905][رای شورا] * مهریه زوجة فرد متوفی
  [1376/11/19][30/4/11818][رای شورا] در مورد املاکی که به صورت زمین یا دارایی اعیان با تنظیم سند عادی به فروش می رود واینکه تا زمان رفتن محضر این فاصله آیا ملک اجاری تلقی می شود یا خیر
  [1376/11/06][30/4/11398][رای شورا] *در مورد سه ماه جهت ابلاغ برگ تشخیص در مورد انحلال
  [1376/10/06][30/4/10409][رای شورا] *در مورد جرائم و جوایز در مورد مالیات حقوق
  [1376/09/26][30/4/9992][رای شورا] *در مورد درخواست استرداد مودیانیکه بعد از دریافت گواهی خود را مشمول معافیت ماده 70 میدانند
  [1376/07/10][30/4/7411][رای شورا] *در مورد معافیت شرکتهای برق منطقه ای و توانیر و سازمان آب و برق خوزستان
  [1376/07/05][30/4/7180][رای شورا] *حق انشعابی دریافتی برق منطقه ای جزء درآمد محسوب میشود و مشمول مالیات می باشد
  [1376/05/22][30/4/5586][رای شورا] *در مورد معافیت در مناطق آزاد از مالیات انحلال، ارث و نقل و انتقال سهام
  [1376/05/04][30/4/4317][رای شورا] *واگذاری حق الامتیاز علامت تجاری نیاز به گواهی ندارد
  [1376/04/23][30/4/4301][رای شورا] *رای نمایندگان دارائی و دادگستری که قبلا نسبت به موضوعی رای داده اند رای محسوب نمیشود
  [1376/04/08][30/4/3700][رای شورا] اعتراض به آرا هیاتهای حل اختلاف صرفا بایستی بحوزه مالیاتی تسلیم گردد
  [1376/03/19][30/4/2911][رای شورا] *پاداش پایان خدمت پرداختی به مستخدم یا ورثه بلافصل او مشمول مالیات نمیباشد
  [1375/12/28][30/4/13777][رای شورا] *تخفیف ویژه در پیش خرید خودرو و ساختمانها مشمول مالیات نمی باشد
  [1375/12/26][30/4/13643][رای شورا] *پرداختی وراث مقتول جهت قصاص قابل کسر از ماترک نمی باشد
  [1375/07/08][30/4/7481][رای شورا] *تعاونی چند منظوره
  [1375/06/19][30/4/6741][رای شورا] *سود سپرده
  [1375/06/15][30/4/6642][رای شورا] *صاحبان حق در شهرکها عینا مانند مالک می باشند
  [1375/05/17][30/4/5471][رای شورا] *تسعیر ارز شرکتهای دولتی
  [1375/05/14][30/4/5359][رای شورا] *تسعیر ارز
  [1374/11/17][30/4/13040][رای شورا] *معافیت مالیاتی درآمد موقوفات عام
  [1374/11/12][30/4/12963][رای شورا] *معافیت مدارس غیرانتفاعی، دانشگاه ها و ...
  [1374/11/12][30/4/12963][رای شورا] *معافیت مدارس غیرانتفاعی، دانشگاه ها و ...
  [1374/08/01][30/4/9179][رای شورا] برگ تشخیص ارث
  [1374/06/07][30/4/43/4315][رای شورا] *مجتمع های تفریحی
  [1374/05/30][30/4/5704][رای شورا] *معافیت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
  [1374/04/11][30/4/3590][رای شورا] *سال مالی
  [1374/04/07][30/4/3350][رای شورا] *غیر قابل کسر بودن درآمد رهن تصرف
  [1374/04/07][30/4/3350][رای شورا] *غیر قابل کسر بودن درآمد رهن تصرف
  [1374/03/24][30/4/2089][رای شورا] *احراز واگذاری محل
  [1374/03/24][30/4/2090][رای شورا] *در خصوص قانون مناطق آزاد تجاری
  [1374/03/16][30/4/1864][رای شورا] * وضعیت مالکیت در اسناد عادی
  [1374/03/03][30/4/1551][رای شورا] * وصول هزینه توقیف اموال
  [1374/03/02][30/4/1471][رای شورا] *نقل وانتقال های اتومبیلهای دولتی
  [1374/03/02][30/4/1471][رای شورا] *نقل وانتقال های اتومبیلهای دولتی
  [1374/02/24][30/4/1140][رای شورا] *اجاره واگن
  [1373/12/09][30/4/12413][رای شورا] تشخیص مدارس علوم اسلامی
  [1373/12/01][30/4/12205][رای شورا] * بخشودگی جریمه تأخیر
  [1373/12/01][30/4/12204][رای شورا] *جایزه خوش حسابی تکلیفی
  [1373/11/29][30/4/10408][رای شورا] *بخشودگی حق تمبر سهام شرکتهای دولتی
  [1373/11/29][30/4/5474][رای شورا] *عدم درخواست مودی
  [1373/10/21][30/4/10595][رای شورا] معافیت مالیات حقوق آزادگان
  [1373/10/21][30/4/10595][رای شورا] معافیت مالیات حقوق آزادگان
  [1373/10/07][30/4/1004][رای شورا] معافیت فروش آب کشاورزی
  [1373/09/23][30/4/9476][رای شورا] *تخلیه بر اساس رای دادگاه
  [1373/09/15][30/4/9141][رای شورا] *محل فعالیت در مناطق جنگ زده باشد
  [1373/06/21][30/4/5808][رای شورا] *ترک محل سکونت یا کار
  [1373/05/11][30/4/4346][رای شورا] *معافیت تولید چوب آلات جنگلی
  [1373/04/29][30/4/3901][رای شورا] *حقوق ایام مرخصی
  [1373/04/07][30/4/3138][رای شورا] *معافیت مالیاتی حق الکشف
  [1373/04/07][30/4/3138][رای شورا] *معافیت مالیاتی حق الکشف
  [1373/04/06][30/4/3114][رای شورا] *معافیت موسسات چاپ
  [1373/04/06][30/4/3114][رای شورا] *معافیت موسسات چاپ
  [1373/02/26][30/4/3178][رای شورا] *جنس حق واگذاری محل در سند
  [1372/12/16][30/4/14347][رای شورا] *تعداد واحدهای احداثی
  [1372/12/16][30/4/14348][رای شورا] *مفاصا ارث
  [1372/12/16][30/4/14348][رای شورا] *مفاصا ارث
  [1372/12/10][30/4/14160][رای شورا] *خرید ملک توسط دولت
  [1372/12/08][30/4/14066][رای شورا] *سازمان تامین اجتماعی
  [1372/12/08][30/4/14072][رای شورا] *کتمان دارایی
  [1372/12/08][30/4/14086][رای شورا] معافیت مالیاتی آزادگان
  [1372/12/07][30/4/14005][رای شورا] *مالکیت با اسناد عادی
  [1372/12/07][30/4/14038][رای شورا] *نماینده هیأت حل اختلاف
  [1372/11/09][30/4/12830][رای شورا] *اجاره دست دوم
  [1372/11/05][30/4/12740][رای شورا] * مالیات حقوق اعضای هئیت علمی
  [1372/11/05][30/4/12701][رای شورا] *مهلت ابلاغ
  [1372/11/05][30/4/12702][رای شورا] معافیت مالیاتی بنیاد تعاون سپاه
  [1372/11/03][30/4/12645][رای شورا] *فک رهن
  [1372/11/03][30/4/12644][رای شورا] *موسسات وابسته به شهرداری
  [1372/08/11][30/4/9657][رای شورا] *سرمایه گذاری بانک صنعت و معدن
  [1372/07/21][30/4/8852][رای شورا] *ذخائر شرکتهای تعاونی
  [1372/06/06][30/4/7060][رای شورا] *داروخانه
  [1372/06/06][30/4/7060][رای شورا] *داروخانه
  [1372/05/03][30/4/5815][رای شورا] *شرکت نفت وتابعه
  [1372/03/18][30/4/4050][رای شورا] *تخفیف ارزش معاملاتی
  [1372/03/18][30/4/4049][رای شورا] *مالیات انتقال به عوض حق واگذاری
  [1372/03/18][30/4/4049][رای شورا] *مالیات انتقال به عوض حق واگذاری
  [1372/03/09][30/4/3757][رای شورا] *فعالیتهای هنری
  [1372/03/08][30/4/3615][رای شورا] رعایت نظر شورای عالی مالیاتی در رأی هم عرض
  [1372/03/05][30/4/3613][رای شورا] *رعایت نظر شورای عالی مالیاتی در رای هم عرض
  [1372/02/27][30/4/3054][رای شورا] *وجود الزام قانونی در انتقال ملک
  [1372/02/26][30/4/2976][رای شورا] *سال عملکرد تعلق جریمه
  [1372/02/18][30/4/2300][رای شورا] *تکلیف تسلیم اظهارنامه اشخاص معاف
  [1372/02/07][30/4/160][رای شورا] *پرورش کرم ابریشم
  [1372/02/07][30/4/1819][رای شورا] *دارندگان درآمد معاف
  [1372/02/07][30/4/1653][رای شورا] *شعب خارجی
  [1372/02/06][30/4/1795][رای شورا] *کمک عائله مندی
  [1371/12/26][30/4/10617][رای شورا] *ارث قبل از سال 68
  [1371/12/26][30/4/14805][رای شورا] *شرکت نفت و وابسته
  [1371/12/26][30/4/12855][رای شورا] *محاسبه مالیات شرکت
  [1371/12/26][30/4/14807][رای شورا] *موقوفات خاص
  [1371/12/26][30/4/14805][رای شورا] *شرکت نفت و وابسته
  [1371/12/26][30/4/12855][رای شورا] *محاسبه مالیات شرکت
  [1371/12/19][30/4/14436][رای شورا] *حق الزحمه وعاظ و روحانیون
  [1371/12/19][30/4/14437][رای شورا] *موقوفات
  [1371/12/19][30/4/14435][رای شورا] *موقوفات عام
  [1371/10/29][30/4/12353][رای شورا] *تمدید پروانه
  [1371/10/29][30/4/12356][رای شورا] *جریمه تاخیر وام
  [1371/10/29][30/4/12354][رای شورا] *فعالیتهای معدنی
  [1371/10/29][30/4/12355][رای شورا] *مهریه غیر نقدی
  [1371/10/26][30/4/12352][رای شورا] *شرکتهای وابسته به نیروهای مسلح
[1371/10/14][30/4/11945][رای شورا] *صندوقهای قرض الحسنه
  [1371/10/13][30/4/11888][رای شورا] * رفع ابهام از عبارت احداث از ماده 69
  [1371/10/13][30/4/11885][رای شورا] *تفسیر مابه الاختلاف دعاوی مالی
  [1371/10/13][30/4/11886][رای شورا] *انتقال با اسناد عادی
  [1371/10/13][30/4/11885][رای شورا] *تفسیر مابه الاختلاف دعاوی مالی
  [1371/10/09][30/4/11804][رای شورا] *تعهد بازپرداخت مالیات توسط خریدار
  [1371/05/20][30/4/4220][رای شورا] * معافیت حق بیمه اتکائی
  [1371/05/18][30/4/4115][رای شورا] *تعاونی مصرف طلاکوب
  [1371/05/17][30/4/4019][رای شورا] *املاک ورشکستگان
  [1371/05/04][30/4/3640][رای شورا] *اموال در اختیار ولی فقیه
  [1371/04/24][30/4/3044][رای شورا] *کمک عائله مندی
  [1371/04/16][30/4/2750][رای شورا] *زیان اتباشته
  [1370/08/21][30/4/14247][رای شورا] *اجاره چند مستغل
  [1370/08/18][30/4/13789][رای شورا] *ارزیابی املاک
  [1370/04/23][30/4/5661][رای شورا] *بارنامه راه آهن
  [1370/04/19][30/4/5491][رای شورا] *انواع فعالیتهای کشاورزی
  [1370/04/18][30/4/5461][رای شورا] *عدم سکونت در ایران
  [1370/04/05][30/4/4953][رای شورا] *وکالت در بورس
  [1370/04/04][30/4/4916][رای شورا] *موقوفه واستیجاری
  [1370/03/27][30/4/4462][رای شورا] *عدم ارائه اسناد و دفاتر
  [1369/12/28][30/4/17330][رای شورا] *سود سهامدار
  [1369/12/26][30/4/17222][رای شورا] *تعیین ارزش موجودی ارزی
  [1369/12/21][30/4/17050][رای شورا] *سرمایه گذاری بانکها
  [1369/12/21][30/4/17049][رای شورا] *موعد تسلیم اظهارنامه
  [1369/12/21][30/4/17052][رای شورا] *تجدید ارزیابی دارایی بانکها
  [1369/11/08][30/4/15145][رای شورا] *تعاونی مسکن
  [1369/10/12][30/4/14023][رای شورا] *معافیت حقوق
  [1369/10/11][30/4/13969][رای شورا] *تعاونی تولیدی روستائی
  [1369/10/11][30/4/13968][رای شورا] *دانشگاه آزاد
  [1369/10/08][30/4/13781][رای شورا] * شمول مالیات بساز و بفروش
  [1369/10/01][30/4/13502][رای شورا] * معافیت ماده 132
  [1369/10/01][30/4/13503][رای شورا] *هیات علمی دانشگاه آزاد
  [1369/09/05][30/4/11934][رای شورا] *مشاغل در روستا
  [1369/07/25][30/4/9621][رای شورا] *انتقال عادی ملک
  [1369/07/07][30/4/8821][رای شورا] *ذخیره بازسازی
  [1369/07/03][30/4/8732][رای شورا] نظریه شورای عالی مالیاتی در مورد سرقفلی در قانون مالیات تعاون ملی
  [1369/07/01][30/4/8661][رای شورا] رفع ابهام در مورد قانون مالیات تعاون ملی
  [1369/05/28][30/4/7195][رای شورا] رفع ابهام از ماده 13 قانون مالیات تعاون ملی
  [1369/03/29][30/4/4796][رای شورا] *سازمان گسترش و نوسازی
  [1369/03/28][30/4/4785][رای شورا] *ارزیابی سهام
  [1369/03/28][30/4/4777][رای شورا] *کارمزد غیر بانکی
  [1369/03/06][30/4/3442][رای شورا] اراضی بایر وقفی مشمول مالیات است.
  [1369/02/30][30/4/2821][رای شورا] *معافیت سازمان تامین اجتماعی
  [1369/02/29][30/4/2711][رای شورا] در مورد 10% بخشودگی مقرر در قانون مالیات تعاون ملی
  [1369/02/23][30/4/2471][رای شورا] *دارائی جدید متوفی
  [1369/02/12][30/4/1901][رای شورا] *انتقال املاک اشخاص حقوقی
  [1368/12/23][30/4/21390][رای شورا] *سازمان گسترش
  [1368/12/20][30/4/21243][رای شورا] *وکالت کارمندان دارایی
  [1368/12/01][30/4/20201][رای شورا] * فعالیت های مشمول مالیات علی الحساب
  [1368/12/01][30/4/20204][رای شورا] *شرکتهای دولتی
  [1368/11/25][30/4/19671][رای شورا] *معافیت آستان قدس رضوی
  [1368/11/23][30/4/19473][رای شورا] *مرجع تسلیم اعتراض مودی
  [1368/11/19][30/4/19417][رای شورا] *تشکیل مجدد کمیسیون املاک
  [1368/11/19][30/4/19416][رای شورا] *کسر بیمه عمر از درآمد مشمول مالیات
  [1368/11/18][30/4/19256][رای شورا] *خاتمه بنا
  [1368/11/15][30/4/19141][رای شورا] معافیت حق مسکن
  [1368/11/15][30/4/19142][رای شورا] معافیت حق مسکن
  [1368/11/10][30/4/18841][رای شورا] *معافیت پایان خدمت
  [1368/11/04][30/4/18431][رای شورا] *تودیع بهای ملک
  [1368/10/17][30/5/3588][رای شورا] صور مختلف انتقال اراضی مشجر و نحوه شمول مالیات دیگری به جز مالیات نقل و انتقال قطعی املاک باشجار
  [1368/10/14][30/4/16811][رای شورا] *انتقال ملک به اولاد
  [1368/10/10][30/4/15535][رای شورا] *تعدیل ارزش معاملاتی
  [1368/10/10][30/4/16373][رای شورا] معافیت عائله مندی
  [1368/10/09][30/4/16325][رای شورا] * مالیات انتقال اشجار
  [1368/09/13][30/4/14110][رای شورا] *اعتراض وسیله پست
  [1368/07/23][30/4/11341][رای شورا] *انتقال ملک شرکت منحله
  [1368/07/23][30/4/11332][رای شورا] *مالیات پیمانکاری
  [1368/07/02][30/4/9705][رای شورا] *معافیت نقل و انتقال
  [1368/07/02][30/4/9705][رای شورا] *معافیت نقل و انتقال
  [1368/06/29][30/4/9541][رای شورا] *مجمع عمومی
  [1368/06/28][30/4/9455][رای شورا] *ساخت مصنوعات چوبی
  [1368/06/26][30/4/9370][رای شورا] *تقسیم املاک مشاع
  [1368/04/28][30/4/5468][رای شورا] *سهام بانکها در شرکتها
  [1368/04/28][30/501102][رای شورا] پرداختهای وزارت فرهنگ وآموزش عالی از نظرمالیات
  [1368/04/27][30/4/6009][رای شورا] چگونگی تشخیص درآمد شرکتهای پیمانکاری برای مالیات
  [1368/04/21][30/4/5365][رای شورا] *معافیت حقوق
  [1368/04/13][30/4/4613][رای شورا] *مالیات اعضای هیات علمی
  [1368/04/05][30/4/3816][رای شورا] ضریب مالیاتی برخی از رشته های پزشکی
  [1368/04/03][30/4/3634][رای شورا] *پرداختی به موسسات عام المنفعه
  [1368/04/03][30/4/3635][رای شورا] *درآمدهای حاصل از صید ماهی
  [1368/04/01][30/4/3583][رای شورا] *در مورد نسخ احکام مالیاتی قانون شرکتهای تعاونی
  [1368/04/01][30/4/3583][رای شورا] *در مورد نسخ احکام مالیاتی قانون شرکتهای تعاونی
  [1368/03/30][30/4/3473][رای شورا] *معافیت حق مسکن
  [1368/03/28][30/4/3341][رای شورا] خرید ملک توسط دولت
  [1368/02/30][30/4/2206][رای شورا] *لغو مالیات تلفن
  [1368/02/10][30/4/1094][رای شورا] *استرداد مالیات حقوق
  [1368/02/10][30/4/1095][رای شورا] *انتقال قطعی املاک یا محل کسب خالی
  [1368/02/10][30/4/1097][رای شورا] *در مورد معافیت حقوق پزشکان
  [1368/02/10][30/4/1096][رای شورا] *معافیت وجوه مالیاتی مربوط به مرافق عامه
  [1368/02/10][30/4/1096][رای شورا] *معافیت وجوه مالیاتی مربوط به مرافق عامه
  [1367/10/18][30/4/10898][رای شورا] *تقسیم املاک مشاع
  [1367/10/01][30/5/2725][رای شورا] صور مختلف انتقال اراضی مشجر و نحوه شمول مالیات دیگری به جز مالیات انتقال املاک باشجار موجود
  [1367/07/17][30/4/7039][رای شورا] *سرقفلی اشخاص حقوقی
  [1367/07/05][30/4/6579][رای شورا] املاک مورد تملک کمیته امام برای تعلق مالیات مربوطه
  [1367/06/25][30/4/4158][رای شورا] شمول یا عدم شمول تبصره 3 ماده 134 به شغل بسازبفروشی برای مالیات
  [1367/06/24][30/5/1877][رای شورا] انتقال قطعی اراضی مشجر مبنی بر عدم شمول مالیات نقل و انتقال املاک نسبت به بهای اشجار
  [1367/04/30][30/4/4355][رای شورا] *انتقال ملک شرکتهای منحله
  [1367/01/30][30/4/473][رای شورا] عدم قبول خسارات ناشی ازجنگ تحمیلی بجای حوادث وسوانح برای تشخیص مالیات
  [1364/04/07][30/4/3481][رای شورا] راجع به اموال جزء ماترک متوفی برای تشخیص مالیات - اموالی که به علل معاذیرقانونی اعمال حق مالکیت نسبت به آن اموال متعذر است
  [1362/05/18][3073/17][رای شورا] تعیین حدود وظایف و اختیارات ممیزین مالیاتی برای تشخیص و مطالبه مالیات فعالیتهای کتمان شده مودی در اجرای مقررات قسمت اخیر ماده 149 و بند 3 ماده 272 قانون مالیات های مستقیم