دربارهء ما
سایت مالی آنلاین با هدف ارائه آخرین مطالب ، اطلاعات و اخبار مالیاتی ، حسابرسی ، حسابداری ، بیمه و بورس راه اندازی شده است.

ما با شعار " ما می توانیم " آمده ایم و با اتکا به " او " راهمان را ادامه و آگاهیمان را انتشار می دهیم.